اخبار

 

دکتر رازینی در سفر کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه میبد: رشد و پیشرفت آموزش عالی کشور، بی شک از عوامل اهتمام انقلاب اسلامی به موضوع علم و پژوهش است که آمارهای شاخص رشد، گواه این موضوع است
دکتر رازینی در سفر کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه میبد: رشد و پیشرفت آموزش عالی کشور، بی شک از عوامل اهتمام انقلاب اسلامی به موضوع علم و پژوهش است که آمارهای شاخص رشد، گواه این موضوع است
ظرفیت آموزش عالی که به همت همه پیشکسوتان این حوزه ایجاد شده، اگر امروز به یک تمایز و ارزش افزوده در حوزه کیفیت بدل نشود، می‌تواند تهديد محسوب شود.
تاریخ: 1401/11/15
تعداد نظرات:0
تعداد بازدیدها:188