اساتید و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه میبد می توانند در مواقع عدم حضور در دانشگاه، به پایگاه هایی که از داخل دانشگاه امکان دسترسی به آن فراهم شده است دسترسی داشته باشند. جهت اطلاع بیشتر با مسئول فناوری اطلاعات دانشگاه آقای مهندس خلیلی تماس حاصل نمایید.