بنا بر امر خطیر انتخابات مجلس در اسفند 94 و تقریباً همزمانی آن با روز برگزاری همایش و نیز تصمیم شورای برنامه ریزی استان، قرار شد تا همایش «توسعه پایدار استان یزد در بستر اقتصاد مقاومتی» در تاریخ چهارشنبه 12/12/1394 برگزار گردد. و نیز مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله تا 30 بهمن سال 94 تمدید شد. تاریخ اعلام داوری مقالات تا 5/12/94 می باشد.
افرادی که کارشناسی ارشد یا دکتری یا دانشجوی دکتری رشته اقتصاد می باشند می توانند برای تمایل به داوری یک ایمیل به ایمیل همایش یا با دبیرخانه همایش تماس بگیرند.
ضمناً مقالاتی که در مورد توسعه پایدار یا اقتصاد مقاومتی استانهای دیگر کشور و نیز در مورد سطح کلان کشوری یا بین المللی باشد نیز مورد قبول کمیته پژوهشی قرار می گیرد. لازم نیست حتماً مقاله شما عزیزان در مورد استان یزد باشد.

مهلت ارسال مقالات : 1394/11/30
تاریخ اعلام داوری : 1394/12/05
تاریخ برگزاری: 1394/12/12