شیوه نامه نگارش مقالات همايش ملي زيلوي ميبد

۱- مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً در نشریات یا مجموعه مقالات همایش‌ها چاپ شده باشند یا همزمان برای مجله دیگری ارسال شده باشند.
۲- مقاله‌ها به زبان فارسی  يا انگليسي و با رعایت اصول و آیین نگارش نوشته شوند.
۳- تایید نهایی مقالات برای چاپ در مجموعه مقالات، پس از تأیید نظریه داوران است.
۴- مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله‌ به عهده نویسنده یا نویسندگان است.
۵- دبیرخانه همایش در قبول، رد یا ویرایش مقاله‌ها آزاد است. مقاله‌های دریافتی بازگردانده نخواهد شد.
۶- چاپ مقاله‌های منتشر شده در مجموعه مقالات، بدون ذکر منبع در سایر مجله‌ها و کتاب‌ها ممنوع است.
۷- مقاله‌ها باید به ترتیب دارای بخشهای زیر باشند :
ـ صفحه اول شامل عنوان کامل مقاله (عنوان مقاله باید کاملاً گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد)، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان ، نام موسسه یا محل اشتغال، نشانی، شماره تلفن، شماره دورنگار، پست الکترونیکی
ـ چکیده فارسی حدود ۲۰۰ کلمه (چکیده باید به تنهایی بیان کننده تمام مقاله و شامل بیان مسأله، سوال تحقیق، اهداف و روش تحقیق، مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد)
ـ کلید واژه : ۴ تا ۷ کلمه پس از هر چکیده (فارسی و انگلیسی) نوشته شود.
ـ مقدمه شامل: طرح موضوع (بیانگر مسأله پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و ارتباط آن با موضوع مقاله) اهداف تحقیق و معرفی کلی مقاله
ـ متن مقاله شامل: مبانی نظری، مطالعات و بررسی‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری تحقیق
ـ نتیجه تحقیق باید به گونه‌ای منطقی و مستدل(همراه با جمع‌بندی موارد طرح شده) و شامل پاسخ سوال تحقیق در قالب ارایه یافته‌های تحقیق باشد.
ـ پی‌نوشت‌ها شامل معادل‌های لاتین و توضیحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله، که با شماره داخل کروشه در متن مشخص می‌شوند.
ـ فهرست منابع فارسی و لاتین به ترتیب حروف الفبا بر حسب نام خانوادگی نویسنده
۸- شیوه درج منابع:
ـ در متن مقاله به صورت: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه)
ـ در فهرست منابع پایان مقاله به صورت:
کتاب‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل انتشار.
مقاله‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام مجله، جلد، شماره مجله، شماره صفحه‌های مقاله در مجله.
سند اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (تاریخ)، عنوان سند، بازیابی شده در تاریخ، از آدرس اینترنتی به طور کامل.
۹- مقاله‌ها باید درمحیط word 2007 (با فونت B-nazanin سایز ۱۴)، حداکثر در ۲0 صفحه قطع A4، به همراه فایل pdf آن از طریق سایت، به دبیرخانه همایش ارسال شود.
۱۰- تصاویر، نمودارها و جدول‌ها در حداقل تعداد ضروری، با کیفیت مناسب (تصاویر با دقت ۳۰۰ dpi و با فرمتjpg )و با اشاره به منبع مورد استفاده شامل نام‌ خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه) تهیه شوند. محل دقیق تصاویر و جداول در مقاله نیز مشخص شود.
۱۱- عنوان جداول در بالا و تصاویر در پایین آنها نوشته شود. منبع و مأخذ جداول و یا تصاویر در ذیل عنوان آنها باید ذکر شود.