حامیان همایش

فرمانداری میبد
دانشگاه میبد
اداره کل میراث فرهنگی یزد
شهرداری میبد
انجمن یاوران یادگارهای فرهنگی میبد
بنیاد میبدی
موزه زیلو
خانه زیلو
جهاد دانشگاهی یزد و میبد
دانشکده فرش اردکان
ارشاد اسلامی میبد
آموزش و پرورش میبد