كانون های فرهنگی هنری دانشجویان
نهادهایی هستند كه در قالب ضوابط این آیین نامه در زمینه هایی از قبیل دینی و مذهبی (اسلام شناسی، نماز و نیایش، امر به معروف و نهی از منكر، عفاف و حجاب، قرآن و عترت، مراسم، اعیاد، و وفیات مذهبی و....)، ادبی و هنری (ادبیات، فیلم و عكس، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، صنایع دستی و...)، فرهنگ و اندیشه (مطالعات فرهنگی، و... )،  اجتماعی (جهاد یاوری، سازندگی، ایران شناسی، گردشگری، محیط زیست، آسیب های اجتماعی، امداد و هلال احمر و)... فعالیت می كنند.
       
 آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی