کرسی آزاداندیشی
نشستي است كه در آن به صورت آزاد، نظام مند، محترمانه، عقلاني، منطقي و شجاعانه، در يكي از قالب هاي ، كرسي مناظره، كرسي نقد و نظر، كرسي پرسش و پاسخ به شبهات در باب موضوعي معين و از پيش اعلام شده، به اظهارنظر، پرسش و پاسخ عميق، گفتگو، تبادل و تضارب آراء، همراه با استدلال و ارايه مستندات پرداخته مي شود.