محمدحسین کارگر شورکی مدیر امور اداری و پشتیبانی
33212312 (035) 33213333 (035)
 meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
حمید فلاح کارشناس کارگزینی کارمندان
33212317 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
شرح اهم وظایف اداره کارگزینی،رفاه،بیمه و بازنشستگی
  • انجام کلیه مراحل استخدامی کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی اعضای هیئت‌ علمی و غیر هیئت‌ علمی از قبیل اخذ مجوز استخدام تشکیل پرونده، مکاتبات اداری داخلی و خارج سازمان، صدور و تکمیل مجوزهای قانونی و تنظیم فرم‌ های مربوط تا حصول نتیجه نهایی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه
  • تهیه و تنظیم و صدور احکام کارگزینی از جمله انتصاب، افزایش حقوق، ارتقای طبقه و رتبه، تبدیل وضعیت استخدامی، ترفیع، ماموریت، فرصت مطالعاتی، انتقال دائم، مرخصی بدون حقوق، برقراری حق مدیریت،حق اولاد و عائله ‌مندی
  • انجام کلیه عملیات حضور و غیاب، اضافه‌کاری، مرخصی، ماموریت اداری
  • انجام امور مربوط به بیمه درمان کارکنان از قبیل بیمه تکمیل درمان عمر و حوادث ا
  • نگهداری و طبقه ‌بندی و به نظم در آوردن پرونده‌ ها و زونکن‌ ها و اسناد مکاتبات کارگزینی
  • صدور معرفی ‌نامه به متقاضیان استفاده از مهمان‌ سراهای دانشگاه‌ های وابسته به وزارت علوم
  • صدور معرفی‌ نامه به متقاضیان جهت اخذ وام بانکی براساس دستورالعمل ‌ها و ضوابط مربوطه