علی محمد ملک زاده فیروزآبادی رئیس اداره تدارکات
33212321 (035)  33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
محمدعلی دهقانی فیروزآبادی کارشناس تدارکات 
33212320 (035)  33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
اداره امور عمومی و امور تدارکات
  • نظارت بر فعالیت امور نگهداشت تأسیسات، باغبانی و خدماتی و ... واحدهای مربوطه
  • نظارت بر امور تنظیف و حفظ و نگهداری ساختمان‌ ها و ابنیه ستاد و واحدهای تابعه
  • بررسی نیازها و تامین ملزومات واحدهای مختلف دانشگاه
  • تحویل و نگهداری کالاهای خریداری شده و صدور قبض انبار
  • انجام بررسی‌ های لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمت‌ ها
  • اخذ استعلام قیمت توسط کارپرداز جهت معاملات متوسط دانشگاه
  • تهیه و تنظیم اسناد مربوطه و تحویل آن به امور مالی