صفحه تاریخچه فعالیت شما

  • لیست تمامی فعالیتهای انجام شده شما در سایت در یك مدت معین.
  • فعالیتهای انجام شده شما در سایت توسط سیستم ردیاب مركزی كنترل شده و در چهار طبقه بندی مختلف و بر اساس تاریخ دسته‌بندی می‌كند. در هر صفحه، اطلاعات پنج روز را می‌توانید ملاحظه نمایید و برای رفتن به صفحه‌های بعدی، بر روی شماره صفحه مورد نظر كلیك نمایید.