سازمان های تخصصی بین المللی

سازمان ملل متحد و مراجع وابسته
نام سازمان نام لاتین علامت اختصاری مرجع ملی (Focal Point)
یونسكو United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (كمیسیون ملی یونسكو)
كمیسیون علوم و فناوری برای توسعه پایدار جنوب Commission on Science and Technology for Sustainable Development in the South COMSATS وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)
سازمان کنفرانس اسلامی و مراجع وابسته
نام سازمان نام لاتین علامت اختصاری مرجع ملی (Focal Point)
سازمان آیسسكو Islamic Educational Scientific and Cultural Organization ISESCO آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی
بانك توسعه اسلامی (IDB) Islamic Development Bank IDB بورس كوتاه مدت و بلند مدت ، جوایز علمی و فناوری و دوره های آموزشی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) Islamic World Science Citation Center ISC رتبه بندی دانشگا ها و نشریات علمی
كمیته دایم همكاری های علمی و فناوری (COMSTECH) COMSTECH is an abbreviation for the Organisation of Islamic Cooperation's (OIC) Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation for the promotion and cooperation of science and technology activities among the OIC member states. COMSTECH علمی و فناوری