شرايط عضويت

 1. اعضاء هیأت علمی روی دامنه عمومی meybod.ac.ir بدون پیشوند قابل ثبت است. user@meybod.ac.ir
 2. کارمندان دانشگاه روی دامنه عمومی meybod.ac.ir با پیشوند sta قابل ثبت است. مانند sta.user@meybod.ac.ir
 3. دانشکده های دانشگاه روی دامنه عمومی meybod.ac.ir با پیشوند fac قابل ثبت است. مانند fac.user@meybod.ac.ir
 4. همایش های دانشگاه روی دامنه عمومی meybod.ac.ir با پیشوند con قابل ثبت است. مانند con.user@meybod.ac.ir
 5. مجلات دانشگاه روی دامنه عمومی meybod.ac.ir با پیشوند jou قابل ثبت است. مانند jou.user@meybod.ac.ir
 6. واحدهای اداری دانشگاه روی دامنه عمومی meybod.ac.ir با پیشوند dep قابل ثبت است. مانند dep.user@meybod.ac.ir
 7. دانشجویان مقطع دکتری با موافقت رئیس دانشگاه روی دامنه عمومی meybod.ac.ir با پیشوند stu قابل ثبت است. مانند stu.user@meybod.ac.ir
 8. ایمیل ها  پس از فارغ التحصیلی دانشجویان یا ترک شغل کارمندان و اعضاء محترم هیات علمی توسط واحد فناوری اطلاعات دانشگاه غیر فعال و حذف می شود.
 9. هر فرد فقط يك حساب كاربري شخصي مي‌تواند داشته باشد. در صورت دريافت بيش از يک حساب کاربري، يکي از حسابها حذف خواهد گرديد.

اعمال زير منجر به بسته شدن حساب كاربري مي شوند:

 1. اتمام مدت اعتبار حساب كاربري.
 2. ارسال هرزنامه و نامه هاي گروهي ( spam   و bulkmail ).
 3. استفاده از حسابهاي کاربري براي تبليغات.
 4. استفاده از حسابهاي کاربري به منظور صدمه زدن به سرويسهاي دانشگاه و يا مزاحمت براي کاربران ديگر.
 5. قرار دادن حساب كاربري خود در اختيار ديگران.
 6. عدم رعايت موارد امنيتي مانند استفاده از کلمه عبور ساده که موجب خسارت به سيستم پست الکترونيک دانشگاه و کاربران شود .
 7. عدم رعايت قوانين عمومی.

قوانين عمومي:

 1. میزان فضای قابل استفاده ایمیل برای بخش های مختلف دانشگاه اعم از دانشکده ها، اعضاء هیات علمی و ... متفاوت بوده و مقدار آن به تشخیص واحد فناوری اطلاعات دانشگاه می باشد.
 2. دریافت ایمیل محدودیتی ندارد اما ارسال ایمیل برای کلیه کاربران محدود بوده و چنانچه تعداد ایمیل ارسال شده در لحظه یا روزانه تناسبی با کاربری ایمیل نداشته باشد ایمیل غیرفعال خواهد شد.

اعتبار حساب كاربري:

 1. حسابهاي کاربري دانشجويی در تمام مقاطع تا هنگام فارغ التحصیلی یا لغو مجوز تحصیل در دانشگاه فعال مي‌باشد.
 2. حساب کاربری دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در دامنه فارغ التحصیلان ایجاد خواهد شد.(در دست راه اندازی ...)
 3. پس از پاك شدن حساب كاربري، ايجاد حساب كاربري جديد و يا فعال سازي حساب كاربري قبلي امكان پذير نمي‌‌باشد.
 4. ساخت حساب كاربري براي دانشجويان فارغ‌التحصيل و دانشجويان مهمان امكان پذير نيست.
 5. حسابهاي کاربري   کارمندان تا هنگامي كه در استخدام دانشگاه هستند، معتبر است.
 6. حسابهاي کاربري واحدها و اعضاي هيئت علمي دائمی است مگر اينکه براي مدت 6 ماه  ورود به سيستم نداشته باشند.
 7. حساب كاربري دانشجويانی که ارتباط آنها با دانشگاه به طریقی غیر از فارغ التحصیلی ( اخراج، محروميت، انصراف، جابجايي و ..) به پايان برسد حداكثر تا یک ماه پس از تاريخ قطع ارتباط  فعال خواهد بود.
 8. تاريخ اعتبار حسابهاي كاربري موقت در هنگام ايجاد توسط متقاضي مشخص مي‌شود، حداكثر مدت اعتبار اين حسابها يكسال است.
 9. حساب کاربري  افرادي كه بطور موقت با دانشگاه قرارداد دارند با ارائه نامه مبني بر تمديد قرارداد از واحد مربوطه، به مدت يكسال قابل تمديد خواهد بود.
 10. سيستم به طور خودكار در پايان مدت اعتبار، حساب كاربري و تمامي نامه هاي  آن را حذف مي كند. كاربر موظف است قبل از پايان مدت اعتبار حساب كاربري، نامه‌هاي موجود در حساب كاربري خود را از روي سيستم بردارد، در غير اينصورت پس از حذف حساب كاربري، مركز كامپيوتر مسئوليتي در قبال بازگرداندن نامه‌هاي پاك شده نخواهد داشت.

امنیت

 1. به هیچ عنوان از ایمیل سازمانی برای مکاتبات شخصی و خصوصی خود استفاده ننمائید. دانشگاه هیچ مسئولیتی در این زمینه برعهده ندارد.
 2. حتی المقدور از ارسال ایمیل های محرمانه و سری با استفاده از ایمیل سازمانی پرهیز نمائید و در صورت لزوم حتما با استفاده از نرم افزارهای رمزگذاری مانند PGP اقدام به رمزنگاری محتوای ایمیل خود نمائید.
 3. واحد فناوری اطلاعات تمام سعي خود را براي ارائه يک سرويس مطمئن و امن انجام مي دهد ولي هیچ مسئولیتی در زمینه خطاهای کاربری مانند افشا شدن کلمه عبور و نیز موارد ناخواسته و خارج از کنترل، ندارد.
 4. واحد فناوری اطلاعات در مورد بازيابي هرگونه اطلاعات كه به علت بي توجهي يا اهمال كاربر از دست رفته باشد مسئوليتي ندارد.