علیرضا فاخرزاد  علیرضا فاخرزاد  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 33212877  32353004 (035)
 a_fakherzad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

مقطع کارشناسی ارشد پیوسته الهیات و معارف اسلامی، گرایش فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
مقطع دکتری تخصصی: رشته تحصیلی: فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه تهران

توسط : a_fakherzad | تاریخ : 1395/10/27 | نظرات

سوابق آموزشی

- عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی یزد:1378تا1387
- دارای مجوزتدریس دروس معارف اسلامی از معاونت اموراساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها: 1381تاکنون
- عضوهیأت علمی دانشگاه آیت الله العظمی حائری از سال  1392تاکنون
- تدریس دروس اندیشه اسلامی، کلام، منطق و فلسفه اسلامی در مقطع کارشناسی
- تدریس دروس فلسفه ملاصدرا و فلسفه اشراق و فلسفه مشاء در مقطع تحصیلات تکمیلی

توسط : a_fakherzad | تاریخ : 1395/10/27 | نظرات

سوابق اجرایی

- عضو واحد مصاحبه ومسوول واحدتحقیقات گزینش دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع):1373 تا1375
- مسوولیت دفترتدوین طرح کلان مرکزجهانی علوم اسلامی:1374و1375
- سرپرست معاونت سیاسی، مدیراجرایی وعامل ذیحساب نهادرهبری دردانشگاههای دولتی استان یزد: 1376 و1377
- مدیردانشجویی وقائم مقام معاونت دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی یزد:1378
- معاون دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی یزد:1379تا1386
- عضویت کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاداسلامی یزد:1384تا1386
- رئیس دفتر ارزیابی و نظارت دانشگاه آیت الله العظمی حائری میبد:1393
- معاون دانشجویی دانشگاه آیت الله العظمی حائری:1394تاکنون
- عضویت کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آیت الله العظمی حائری:1395تاکنون
- عضویت هیات مدیره صندوق مهرامام رضا(ع)استان یزد:4سال
- عضویت هیات مدیره ونایب رئیس شرکت سرمایه گذاری استان یزد:4سال
- مشاورعالی استانداریزد:4سال
- بازرس ویژه رئیس جمهوردراستان یزد:5سال

توسط : a_fakherzad | تاریخ : 1395/10/27 | نظرات

سوابق فرهنگی و سیاسی

- عضو فعال بسیج وحضور در گردان رزمی تیپ18الغدیردردوران دفاع مقدس
- مسوول سازماندهی پایگاه شهیداشرفی اصفهانی بنادک سادات:1365
- همکاری بادفترجذب نیروهای متخصص وزارت سپاه در سنندج:1367
- همکاری بادفترثبت وقایع جنگ قرارگاه مقدم غرب درکرمانشاه:1368
- عضوهیات موسس بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع):1368
- فرماندهی گردان بسیج امام صادق (ع):1369تا1371
- همکاری بانماینده مقام معظم رهبری دراموراهل سنت بلوچستان درزاهدان:1372و1373
- گذرانیدن دوره تخصصی فرما
ندهی گردانهای رزمی در دانشکده شهیدمطهری سپاه:1385
- فرماندهی گردانهای 113و206بسیج سپاه استان یزد:6سال
- دبیرجمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی استان یزد:5سال
- رئیس شورای حل اختلاف – شعبه 14یزد:6سال
- مسوول کمیته برگزاری نشست دیدارنخبگان با مقام معظم رهبری درسفرمعظم له به استان یزد
- عضو بسیج اساتید:1381تاکنون
- عضوهیات امناء و هیأت مدیره موسسه نیکوکاری وخیریه اکرام طه از سال1391تاکنون
- عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی – شاخه استان یزدازسال1392تاکنون
- رئیس مجمع بسیج شهرستان یزد:ازسال1394تاکنون

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/02/17 | نظرات