سوابق تحصیلی

1.دکتری: الهیات ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی – دانشگاه فردوسی مشهد
2.رساله‏ی دکتری:ادله اثبات و بررسی تطبیقی آنها به راهنمایی استاد واعظ زاده خراسانی و مشاوره‏ی دکتر حایری یزدی
3.کارشناسی ارشد: الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی – دانشگاه فردوسی مشهد
4.پایان نامه کارشناسی ارشد:ضمان در فقه اسلام و حقوق جدید به راهنمایی استاد عبداللهی نژاد و مشاوره‏ی استاد شانه چی
5.کارشناسی:الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی – دانشگاه فردوسی مشهد

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/11 | نظرات

سوابق آموزشی

تدریس دروس  مقاطع مختلف تحصیلی
فقه( کتاب مکاسب شیخ) ؛ دکتری
اصول فقه(کتاب کفایه الاصول آخوند) ؛ دکتری
اصول فقه(کتاب اصول الفقه مظفر) ؛ کارشناسی ارشد
اصول فقه( رسائل شیخ) ؛ کارشناسی ارشد
اصول فقه رشته حقوق ؛ کارشناسی
متون فقهی رشته حقوق ؛ کارشناسی
روش تحقیق و پایان نامه نویسی ؛ کارشناسی ارشد
فقه‌القرآن(آیات‌الاحکام سیاسی) ؛ کارشناسی ارشد
آیات الاحکام  ؛ کارشناسی ارشد
قواعد فقه ؛ کارشناسی ارشد
فقه استدلالی (شرح لمعه) ؛ کارشناسی ارشد
صرف و نحو (مبادی العربیه) ؛ کارشناسی ارشد
فقه تطبیقی  ؛ کارشناسی ارشد
فقه سیاسی ؛ کارشناسی ارشد
اصول فقه(اصول الاستنباط حیدری) ؛ کارشناسی
فقه تخصصی(لمعه ) ؛ کارشناسی
آیات الاحکام(کنز العرفان) ؛ کارشناسی
فقه مقارن ؛ کارشناسی
قواعد فقه  ؛ کارشناسی
اندیشه اسلامی 1 و 2 ؛ کارشناسی
تفسیر قرآن ؛ کارشناسی
مبانی فلسفه ؛ کارشناسی
فلسفه اخلاق ؛ کارشناسی
اخلاق اسلامی ؛ کارشناسی
متون اسلامی ؛ کارشناسی
آشنایی با علوم اسلامی(عرفان وحکمت) ؛ کارشناسی
آشنایی با علوم اسلامی(فقه وا صول) ؛ کارشناسی
آشنایی با علوم قرآنی ؛ کارشناسی
متدولوژی ؛ کارشناسی
مبادی فقه و اصول ؛ کارشناسی
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام ؛ کارشناسی
ترجمه فارسی به عربی و بالعکس ؛ کارشناسی
بررسی متون معاصر عربی ؛ کارشناسی
قواعد فقه جزایی ؛ کارشناسی
آیات‌الاحکام جزایی ؛ کارشناسی
بررسی متون فقهی و تفسیری ؛ کارشناسی
کلام ؛ کارشناسی
تاریخ اسلام ؛ کارشناسی

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/11 | نظرات

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها

1 – راهنمایی:  مجازات حبس در اسلام و حقوق جدید ، سید مهدی جوکار ، دانشگاه آزاد قم، سال 86
2 – مشاوره‏:  بررسی تفاوت های مرد و زن در مسأله قضاوت و شهادت ، فاطمه علی زاده ، دانشگاه آزاد قم،سال85
3 – مشاوره‏:  بررسی فقهی – حقوقی مسئولیت دولت در پرداخت دیه ، زینب موسوی نژاد ، دانشگاه پیام نور قم،سال 89
4 - راهنمایی:  بررسی و نقد آرای منتقدان ولایت مطلقه‏ی فقیه  ، منصور غریب پور ، دانشگاه زاهدان، شهریور 90
5 – مشاوره‏: بررسی فقهی و حقوقی وقف نامه های استان کهگیلویه و بویراحمد ، سردار جعفری ، دانشگاه پیام نور قم، بهمن 89
6 – مشاوره‏: مقایسه اصول اجرای مجازات ها از دیدگاه امام علی (ع) و حقوق فرانسه، سمیه نجفی کشکولی ، دانشگاه یاسوج،بهار 92
7 – راهنمایی :  بررسی ضمان صاحبان حرف و مشاغل در فقه و حقوق ایران ، زهرا پور ابراهیم، دانشگاه یاسوج، بهار 92
8.راهنمایی:بررسی تطبیقی جرائم غیرقابل عفو درفقه شیعه و اهل سنت با تأکید بر آراء صاحب جواهر و عبدالقادر عوده،سیروس حکمتی، دانشگاه یاسوج،بهار 92
9- مشاوره‏:بررسی گستره‏ی ولایت رنان در خانواده،گیتا عراقی،دانشگاه یاسوج،تابستان 92
9 – مشاوره‏: بررسی احکام جنین آزمایشگاهی از منظر فقه و حقوق اسلامی، علی محمودی ، دانشگاه یاسوج ،بهار92
10-راهنمایی :قاعده‏ی فقهی تعاون،محمد مراد پور،دانشگاه آزاد یاسوج،تابستان 92
11-مشاوره‏: بررسی احکام فقهی خرید وفروش پول،مهدی رعیت،دانشگاه یاسوج تابستان 92
12-راهنمایی :چگونگی تاثیر موضوعات بر تغییر احکام شرعی(بخش معاملات) از دیدگاه امامیه با تاکید بر اندیشه فقهی امام خمینی(ره)،حامد کشاورز قادیکلایی،دانشگاه یاسوج،تابستان92
13-مشاوره‏:بررسی اسلوب بیان تعلیل در روایات فقهی امامیه(بخش عقود)،منصوره دبیر زاده،دانشگاه یاسوج،تابستان 92
14-مشاوره‏:کاربردهای اصول عملیه در حقوق مدنی ایران،منیژه صرخه،دانشگاه یاسوج،تابستان92
15- راهنمایی : اختیار طلاق در فقه امامیه و اهل سنت،شمس الله محمدی،دانشگاه آزاد یاسوج،تابستان 91
16- مشاوره‏:بررسی تطبیقی حجاب در فقه امامیه و ادیان اهل کتاب،کبری صالی حمزه خانی،دانشگاه آزاد یاسوج،تابستان92
17-مشاوره‏:بررسی چالش های نظام مالیاتی از منظر فقه امامیه،مژگان فاتحی قهفرخی،دانشگاه آزاد یزد،تابستان92
18-مشاوره:بررسی امساک در جرایم علیه اشخاص در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران،اسحق کریمی،دانشگاه یاسوج،بهمن92
19-مشاوره :بررسی حقوق طبیعی نزد فقهای امامیه ومقایسه‏آن با دیدگاه توماس اکوییناس،نجمه زکی‏خانی،دانشگاه یاسوج،بهمن 92
20-راهنمایی:بررسی تطبیقی روش اصولی صاحب جواهر(ره) و امام خمینی(ره) در باب بیع،سوسن جعفری،دانشگاه یاسوج،بهمن92
21-مشاوره :رجوع در طلاق و احکام آن،ایمان کوهزادی،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)قزوین،آذر93
22-راهنمایی:بررسی فقهی-حقوقی دفینه،فاطمه دری،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)،قزوین،بهمن93
23-مشاوره:اخلاق حرفه ای قضاوت،رقیه اسفندیاری، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)،قزوین،بهمن93
24-مشاوره:حرمت اثم در فقه امامیه و مقایسه‏ی آن با مشروعیت جهت در قانون، طاهره‏السادات موهبتی زاده،دانشگاه امام  خمینی(ره) قزوین، بهمن93
25-راهنمایی:مرور زمان و توسعه‏ی مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی، فاطمه ارژنک ،دانشگاه آزاد یاسوج،بهمن93
26-راهنمایی:احکام و ضوابط فقهی بازار مسلمین،رفعت  اسماعیلی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)،قزوین،بهمن93
27-مشاوره:قاعده احسان در فقه امامیه،قانون مدنی،قانون تجارت و مجازات ایران، فاطمه اسدی،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)،قزوین،بهمن93
28-مشاوره:بررسی مبانی فقهی مالکیت نظام حکومت اسلامی بر اموال،شهلا یزدان‏شناس،دانشگاه آزاد یاسوج، ،شهریور93
29-مشاوره:مقایسه تطبیقی نظرات فقهی آیت الله محمدتقی مصباح یزدی ، علامه محمدتقی جعفری و آیت الله عبدالله جوادی آملی در باب حقوق بشر با اعلامیه جهانی حقوق بشر،لیلا عسکری کهمره،دانشگاه آزاد یاسوج،شهریور 93
30-راهنمایی:بررسی میزان آگاهی مردم بر کاهش جرم نزاع دسته جمعی:مورد مطالعه کهگیلویه،قربان اسلام پناه،دانشگاه آزاد یاسوج،اسفند93
31-راهنمایی:تطبیق بایسته‏های قانونگذاری در اسلام بر قانون مجازات اسلامی،نوربخش تباسیده،دانشگاه یاسوج،شهریور93
32-راهنمایی:بررسی اعمال قاعده‏ی غرور در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از انتقال بیماریهای واگیردار،شهرام محمودی،شهریور93
33-  راهنمایی و مشاوره‏ی چندین پایان نامه‏ی در حال اجرا

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/11 | نظرات

سوابق پژوهشی

مقالات علمی-پژوهشی
1.اردوان ارژنگ، بررسی تحلیلی مفهوم عدالت شاهد، مجله علمی – پژوهشی مطالعات اسلامی(فقه و اصول) دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد،شماره67،سال84
2.عباس کلانتری،طاهر علی محمدی،اردوان ارژنگ، تاملاتی پیرامون شرط بودن اسلام در وصی، مجله علمی – پژوهشی مطالعات اسلامی(فقه و اصول) دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد،شماره  92سال92
3.اردوان ارژنگ، بررسی دیدگاه های مختلف در مورد سر رجوع به دین و امکان جمع آن ها ، مجله علمی – پژوهشی انجمن معارف ایران،سال ششم 88
4.ابوالفضل علیشاهی، اردوان ارژنگ، مناسبت حکم و موضوع: کارکردها و ساز وکارهای تشخیص در میان فقیهان ،مجله علمی پژوهشی مطالعات اسلامی(فقه و اصول)،زمستان 91 دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
5.اردوان ارژنگ،علی مراد حسینی، ضرورت و تحلیل آن در نظام فلسفی لایب نیتس، مجله پژوهشهای علوم انسانی نقش جهان دانشگاه اصفهان،پاییز 91
6.حمدالله اکوانی،اردوان ارژنگ، مدرنیته و اندیشه احیاگر: بررسی اندیشه‏ی سیاسی سید قطب، مجله‏ی علمی – ترویجی دانش سیاسی و بین المللی دانشگاه اصفهان، تابستان 91، سال اول، شماره دوم
7.قباد محمدی شیخی، اردوان ارژنگ، نقش علم پیشین خداوند در سرشت و سرنوشت بندگان از منظر حکمت متعالیه، مجله علمی-پژوهشی اندیشه نوین دینی،شماره 37،تایستان93
8.اردوان ارژنگ،مهدی دهقانی سیمکانی، قاعده‏ی تکریم در فقه و حقوق اسلامی، مجله مطالعات اسلامی(فقه و اصول)،دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، سال چهل و هفتم، شماره ۱۰۰ ، بهار ۱۳۹4
9.اردوان ارژنگ،فاطمه علی زاده، چالش ثبوت و جهان شمولی احکام؛با تاکید بر دیدگاه امام خمینی(س)، فصلنامه علمی-پژوهشی متین، سال پانزدهم، شماره60،پاییز92
10.اردوان ارژنگ، محمد رضا حمیدی، رشوه در زمان توقف حق بر آن، فصلنامه علمی- پژوهشی دیدگاه های حقوق قضایی،سال هیجدهم،شماره64،پاییز92
11.حسین ناصری مقدم،داریوش بخردیان،اردوان ارژنگ، بررسی روایی قبض در معاملات آتی بورس، مجله علمی- پژوهشی آموزه‌های فقه مدنی،شماره8،پاییز و زمستان92
12.اردوان ارژنگ،اصغر میر فردی، هويت ديني و عوامل اجتماعي تأثيرگذار بر آن: مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه ياسوج، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه اسلامی، شماره10،بهار 1393
13.اردوان ارژنگ، محمد رضا حمیدی،اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛از تعزیر تا تطهیر، مجله علمی-پژوهشی پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان. دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی 13)، بهار و تابستان 1395،
14.اردوان ارژنگ،قاسم نظری، سید علی حسینی، نقد احتمال غرر در بیمه، مجله علمی-پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران،سال چهل وهفتم،شماره دوم، پاییز و زمستان1393
15.علی رضا فاضلی،اردوان ارژنگ، نجمه زکی خانی، خاستگاه وجودی حقوق طبیعی از نظر توماس اکویناس و حقوق فطری نزد فقهای امامیه، مجله علمی-پژوهشی هستی شناسی دانشگاه شهید رجایی تهران، سال  چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان 94
16.اردوان ارژنگ، نگهداری اعضاي بدن به قصد پیوند، نشریه علمی ـ پژوهشی فقه پزشکی، سال هفتم، شماره22-23،بهار و تابستان94
17. اردوان ارژنگ، محسن تسلیخ، تبعض در تقلید؛ عزیمتی رخصت‌نما، نشریه علمی - پژوهشی آموزه‌های فقه مدنی(پذیرش چاپ)
18. اردوان ارژنگ، درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر، نشریه علمی – پژوهشی حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی،دوره 4، شماره 14، بهار 1395،

19.Fatemeh Arzhang-Ardavan Arzhang,.Statue of Limitation and its meaning development in Islamic punishment Law,Journal of Applied Enviomental and Biological Sciences(ISI), 5(8S)semtember,,2015, egypt

20-Ardavan Arzhang, Asian journal of Development matters,Infiuenes Gender on Adjusment And Academic Achievement Among Adlolescents,Feb ,2010،India

مقالات کنفرانسی:
1-اردوان ارژنگ،آرمین محمودی،" زنان و آموزش در اسلام " در کنفرانس جهانی آموزش زنان در توسعه –هند ،فوریه 2010 –
2- اردوان ارژنگ،آرمین محمودی،م " بررسی میزان تأثیر پیشرفت تحصیلی در سازگاری دانشجویان " – دانشگاه لوکانو – هند – دسامبر 2009
3-مصطفی احمدوند، اردوان ارژنگ، "ارزیابی درون گروه های آموزشی در دانشگاه یاسوج : چالش ها و راهکارها" – ارائه شده در پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی ، اردیبهشت 90 دانشگاه تهران
4- اردوان ارژنگ، مهران رحمانی، :تأثیر رکن معنوی و قصد و نیت متهم در فرایند دادرسی و صدور حکم ،همایش ملی بازخوانی فقهی و حقوقی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران،دانشگاه شهید بهشتی،اردیبهشت92
5- اردوان ارژنگ، صالح سعادت، مبانی دینی حمایت از جنبش های بیداری اسلامی با رویکردی به امام خمینی(ره)، همایش ملی ولایت فقیه و بیداری اسلامی،دانشگاه پیام نور یاسوج،اسفند91
6.اردوان ارژنگ، فاطمه علی‍زاده، آیات قرآن؛از نفی صلاحیت قضاوت زن تا عدم دلالت،کنگره بین المللی قرآن وجامعه،دانشگاه آزاد مشهد با همکاری دانشگاه های دیگر،آبان92
7.اردوان ارژنگ، مهدی دهقانی سیمکانی، پژوهشی در مورد مبانی اخلاقی اقتصاد مقاومتی،کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه‏ی دینی، بوشهر،1392
8.اردوان ارژنگ، محمد ذوالعدل،بررسی مقایسه ای نظرات امام ره و آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله تعالی)و فمنیست ها در مورد سقط جنین،کتگره علم دینی،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،اردیبهشت1393

طرح های پژوهشی:
1.اردوان ارژنگ، یوسف رسولی، بررسی میزان آگاهی دانشجویان نسبت به مواد مخدر در سال 1383، دانشگاه یاسوج
2.اردوان ارژنگ، آرمین محمودی، طراحی برنامه استراتژیک دانشگاه یاسوج. سال 85 و 84
3.اردوان ارژنگ، اصغر میر فردی، بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر هویت مذهبی دانشجویان؛مورد مطالعه دانشگاه یاسوج، سال 87
4.اردوان ارژنگ، اصغر میر فردی،  بررسی میزان علاقه مندی اقشار مختلف به امر به معروف و نهی از منکر  در استان کهگیلویه و بویر احمد.سال 1388
5. داریوش بخردیان،اردوان ارژنگ،  بررسی احکام جزایی در نهج البلاغه،دانشگاه یاسوج سال1391
6.اصغر میر فردی،اردوان ارژنگ، بررسی عوامل موثر بر رشد کتابخوانی در استان کهگیلویه و بویراحمد ،سال 1392

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/11 | نظرات