بهزاد کریمی (۲۷ آذر ۱۳۵۸) استاد دانشگاه، پژوهشگر و مترجم ایرانی است. وی هم اکنون استادیار گروه ایران شناسی دانشگاه آیت‌الله حائری میبد و عضو هیئت رئیسه انجمن قاجار است.

زمینهٔ تحقیق
بیشتر تحقیقات وی بر روی تاریخ صفویه، قاجاریه و تاریخ اجتماعی پزشکی متمرکز است.


تحصیلات
۱۳۷۷–۱۳۸۱ش کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.
۱۳۸۱–۱۳۸۳ش کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه تربیت مدرس، عنوان پایان‌نامه: «بحران نان در ایران از مشروطه ال پایان جنگ جهانی دوم».
۱۳۸۶–۱۳۹۱ دکتری تاریخ ایران دوره ایران اسلامی دانشگاه تربیت مدرس. عنوان رساله: «تبیین جایگاه زنان در پزشکی عصر صفویه».
۱۳۹۱–۱۳۹۲ دوره پسادکترا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حمایت مالی بنیاد ملی نخبگان از محل کرسی استاد فقید دکتر صادق آیینه‌وند