• دانشگاه شهید بهشتی:  ریاضی عمومی1- ریاضی عمومی2- ریاضیات پایه- معادلات دیفرانسیل- ریاضیات برای المپیاد آمار، 1386-1390
• دانشگاه الزهرا:  برنامه نویسی مقدماتی، 1386-1387
• دانشگاه علامه طباطبایی ریاضیات پایه- ریاضیات پیش، 1385-1386
• دانشگاه تفرش (وابسته به دانشگاه امیرکبیر): ریاضی عمومی1- ریاضی عمومی2، 1388-1389
• دانشگاه يزد:  ریاضی عمومی 1- معادلات ديفرانسيل، 1390-1391
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد يزد:  رياضي مهندسي پیشرفته ارشد رشته هاي مكاترونيك و مهندسي كامپيوتر، 1390-1391
• دانشگاه آزاد اسلامی يزد واحد علوم و تحقيقات:  رياضي مهندسي پیشرفته ارشد رشته هاي مهندسي برق و كامپيوتر، 1390-1391
• دانشگاه علم و هنر یزد: ریاضی 1 و ساختمان گسسته، 1391-1393