حمید روستائی صدرآبادی  حمید روستائی صدرآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 33212837  32353004 (035)
 rostaei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

تحصیلات دانشگاهی

کارشناسی:  رشته الهیات دانشگاه امام صادق: 1382 
کارشناسی ارشد: فقه و مبانی حقوق اسلامی : دانشگاه تهران:  1384
عنوان پایان نامه «بررسي تطيقي رشوه در فقه و قانون مجازات اسلامي»
دکتری: فقه و مبانی حقوق اسلامی: دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران سال 1392، عنوان رساله «ماهیت و حکم نکاح مسیار در فقه و حقوق اسلامی»

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/18 | نظرات

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/18 | نظرات

سوابق پژوهشی

مقالات، طرح ها و فعالیت های پژوهشی

* ترجمه کتاب: (درآمدي بر اصول نظام کيفري اسلام): انتشارات سلسبیل1385 و با مقدمه معاونت وقت قوه قضائیه.
* مقاله«بررسی مقایسه ای نکاح متعه و نکاح مسیار در فقه» ، مجله پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی ، مجله علمی پژوهشی فقه، تهران، 1392

The rule of “low waiver”in misyar marriage and investigating its obstacles« research journal of recents sciences  ، 2014
Functions of Psychological Science in Jurisprudence" International Journal of Review in Life Sciences  2015 
* مقاله "باورهای مذهبی و خوش بینی در سلامت روانشناختی"، همایش ملی روانشناسی، مشاوره و دین"، دانشگاه تهران، 1391.
* مقاله « کارکردهای علم روانشناسی در فقه» ، کنگره بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی با رویکرد اسلامی » ، 1394
*- مقاله « واکاوی مفهوم عدالت در فقه امامیه و حقوق موضوعه»، همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق ، 1394
* مقاله «بررسی تطبیقی تصدی امر حضانت اطفال در فقه و قانون مدنی» ، کنفرانس ملی فقه ، حقوق و روانشناسی ، 1395
* پژوهشگر  شوراي عالي توسعه قضايي از سال 1384 تا 1386
* همکاری در طرح پژوهشی  قوه قضائیه با عنوان( راهکار های پیشگیری از  وقوع جرم ) در سال 1384 تا 1386
* همکاری در طرح پژوهشی  قوه قضائیه با عنوان(مجازاتهای جایگزین زندان) در سال 1384
*  خدمت در تحریریه روزنامه های جوان ، ابرار ، و جام جم و همکاری در تهیه مطالب صفحه ( اندیشه) روزنامه های مذکور  در سال های 84 و 85

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/18 | نظرات

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/18 | نظرات

سوابق آموزشی

تدریس

* تدریس در دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان در سال1387
* تدریس در دانشگاه پيام نور در سال1386
* تدریس در واحد علوم و تحقیقات یزد 1390
* تدریس در دانشگاه میبد 1392 تاکنون
* تدریس در دانشگاه اردکان 1393 تاکنون
برخی از دروس تدریس شده
* کارشناسی : فقه ، حقوق مدنی  ، متون فقه ، اصول فقه ، فقه تطبیقی...
* کارشناسی ارشد : فقه ،  اصول ، فقه خانواده ، قواعد فقه جزایی و قواعد فقه قضایی...
* دکتری: قواعد فقه

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/18 | نظرات

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/18 | نظرات