حسین محبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212676 (035)  33213333 (035)
 h.mohebbi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

تحصیلات دانشگاهی

 • دکتری، مدیریت صنعتی (مدیریت تولید و عملیات)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 1394-1390.
 • کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، 1389-1387.
 • کارشناسی، مهندسی برق (الکترونیک)، دانشگاه یزد، یزد، ایران، 1386-1382.

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1395/10/19 | نظرات

موضوع رساله و پایان نامه

 • موضوع رساله دکتری: طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد در ساختارهاي شبکه‌اي با استفاده از قوانین حاکم بر مدارهای الکتریکی.
 • موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد: حل مساله تخصیص با استفاده از قوانین حاکم بر مدارهای الکترونیکی.
 • موضوع پایان نامه کارشناسی: طراحی و ساخت IC Tester با استفاده از پورت موازی کامپیوتر.

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1395/10/19 | نظرات

افتخارات

• کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه میبد (1400).

• عضو بنیاد ملی نخبگان.

• كسب رتبه‌ اول فارغ‌التحصیلی در مقطع دکتری مديريت صنعتي دانشگاه تربیت مدرس تهران.

• كسب رتبه‌ اول فارغ‌التحصیلی در مقطع كارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه علامه طباطبائی تهران.

•  كسب رتبه‌ دوم فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی مهندسی برق دانشگاه یزد.

• دارای مدرک صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس.

• برگزیده برتر المپیاد ریاضی کشور در سال 1379.

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1395/10/19 | نظرات

زمینه های پژوهشی مورد علاقه

• ترکیب مباحث علمی مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) و مهندسی برق (الکترونیک) به ویژه در زمینه های: تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA)، مساله تخصیص (AP) و مدل های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)؛
• مدیریت عملکرد؛
• الگوریتم های فرا ابتکاری؛
• تولید سلولی؛
•  علم مدیریت فازی (FMS)؛
• آینده پژوهی؛
• تدوین و پیاده سازی استراتژی؛


توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1395/10/19 | نظرات

عضویت در مجامع علمی

 • عضو هیأت مدیره خانه نخبگان شهرستان میبد؛
 • عضو انجمن مدیریت صنعتی؛
 • عضو انجمن مدیریت ایران؛
 • عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران؛
 • عضو تیم پژوهشی واحد R&D شرکت کاشی امین میبد؛
 • عضو تیم پژوهشی شرکت پیشتازان توسعه ماهان یزد؛
 • عضو تیم پژوهشی کمیته آماد مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (ع)؛
 • داور فصلنامه علمی- پژوهشی " مدیریت صنعتی" دانشگاه تهران؛
 • داور فصلنامه علمی- پژوهشی " پژوهش‌های مدیریت در ایران " دانشگاه تربیت مدرس؛
 • داور فصلنامه علمی- پژوهشی " پژوهش‌های نوین در تصمیم گیری " انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران؛
 • داور فصلنامه علمی- پژوهشی " کاوش های مدیریت بازرگانی" دانشگاه یزد؛
 • داور فصلنامه علمی- پژوهشی " پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی " وزارت نیرو؛
 • داور مجله بین المللی "Environmental Energy and Economic Research"
 

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1395/10/19 | نظرات

سوابق تدریس

 • تحقیق در عملیات پیشرفته (کارشناسی ارشد)؛
 • مدیریت تولید و عملیات پیشرفته (کارشناسی ارشد)؛
 • مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار (کارشناسی ارشد)؛
 • کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت (کارشناسی ارشد)؛
 • مدیریت سازمان های پیچیده از دیدگاه استراتژیک (کارشناسی ارشد)؛
 • مدیریت تحول و اجرای استراتژی (کارشناسی ارشد)؛
 • مدیریت منابع سازمانی (کارشناسی ارشد)؛
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته (کارشناسی ارشد)؛
 • تحقیق در عملیات (1، 2) (کارشناسی)؛
 • آمار و کاربرد آن در مدیریت (1، 2) (کارشناسی)؛
 • ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1، 2) (کارشناسی)؛
 • مدیریت رفتار سازمانی (کارشناسی)؛
 • مدیریت منابع انسانی (کارشناسی)؛
 • مدیریت استراتژیک (کارشناسی)؛
 • اصول و مبانی کارآفرینی (کارشناسی)؛
 • سیستم های خرید، انبارداری و توزیع (کارشناسی)؛
 • توسعه و برنامه ریزی اقتصادی (کارشناسی)؛
 • بازاریابی و مدیریت بازار (کارشناسی)؛
 • متون مالی (1، 2) (کارشناسی)؛
 • مدیریت پروژه (کارشناسی)؛
 • مدیریت تولید و عملیات (کارشناسی)؛
 • مدیریت عملیات و زنجیره تأمین (کارشناسی)؛
 • مدیریت کیفیت و بهره وری (کارشناسی)؛
 • مدیریت کارخانه (کارشناسی)؛
 • حفاظت صنعتی (کارشناسی)؛ 
 • روانشناسی کار (کارشناسی)؛
 • اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی (کارشناسی)؛
 • برگزاری کارگاه های آموزشی تدوین و اجرای استراتژی.
 •  

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1395/10/19 | نظرات

سوابق اجرایی

- مدیر امور دانشجویی دانشگاه میبد از سال 1396 تا 1401؛

- مدیر گروه آموزشی مدیریت دانشگاه میبد از سال 1401 تا کنون؛

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1397/12/03 | نظرات

مقالات علمی-پژوهشی ملی و بین المللی

- Mohebbi, H., Jalali, R., (2024). "Analysis of operational strategies in the humanitarian supply chain during earthquake using the QFDEA approach (Case study: Khoy earthquake)", Modern Research in Decision MakingWaiting for publishing.

Qiyasifard, N., Mohebbi, H., Nabi Meybodi, M., (2023). "Analysis of barriers to entrepreneurship development in deprived areas using Delphi and ANP methods", Journal of Entrepreneurship Development; 16 (59), pp. 61-76.

- Mohebbi, H., Eslami, S., (2021). "Investigating the moderator role of  managers' communication behaviors on the relationship between psychological empowerment and job performance of nurses", Quarterly Journal of Nursing Management; 9 (4), pp. 84-95.

​- Mohebbi, H., Amiri, Y., (2021). "Structural leveling of strategic objectives in Iran Alloy Steel Company", Journal of strategic Management studies, 12 (45), pp. 205-224.

- Mohebbi, H., Khaksari, SR., Babaei Meybodi, H., Eslami, S., (2020). "The effect of managers' communicational behaviors on nurses' work engagement and psychological distress considering the mediating role of social support", Quarterly Journal of Nursing Management; 9 (1), pp. 23-35.
 
- Mohebbi, H., Azar, A., Heidari, A., Khadivar, A., (2019). "Designing a Mathematical Model for Optimal Assignment in the Two-stage Green Supply Chain using Network Data Envelopment Analysis and Electrical Circuits", Journal of Industrial Management Studies, 17 (54), pp. 1-29.
 
- Azar, A., Mohebbi, H., Khadivar, A., Heidari, A., (2017). "A new mathematical model for solving assignment problems with multiple heterogeneous inputs and outputs", journal of Industrial Management, 9 (1), pp. 1-18.
 
- Khatami Firouzabadi, A., Bamdad Soofi, J., Mohebbi, H., Mazrae Shahi, M., (2014). "A Model for Determining the most Suitable Number of Students in Management and Accounting Department of Allameh Tabataba'i University using Fuzzy Approach", Journal of Industrial Management Studies, 12 (32), pp. 67-97.
 
- Zarei Mahmoudabadi, M., Tahari Mehrjerdi, M.H., Mohebbi, H., (2013). "Presentation a New Model for Measuring the Performance of Participating Nations at the International Game", Journal of Sport Management Review, 5 (17), pp. 105-124.
 
- Khatami Firouzabadi, A., Siahkali Moradi, J., Mohebbi, H., Afshari, M.A., (2011). "Assessment of budgeting by utilizing goal Programming model", International Bulletin of Business Administration, 11 (1), pp. 49-55.
 
- Amiri, M., Khatami Firouzabadi, A., Mohebbi, H., (2011). "A Heuristic Algorithm for solving the Generalized Assignment Problem", African Journal of Business Management, Acceptance; Waiting for publishing.
 
- Khatami Firouzabadi, A., Mohebbi, H., Zarei Mahmoudabadi, M., (2011). " THE ALGORITHM FOR SOLVING SHORTEST-PATH PROBLEMS BASED ON ELECTRICAL CIRCUIT LAWS", Journal of Industrial Management Studies, 8 (21), pp. 39-61.

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1395/10/19 | نظرات

مقالات علمی- ترویجی

محبی، حسین؛ زارع مهرجردی، علیرضا (1398). "بررسی تاثیر بازارگرایی کنش‌گرایانه در ایجاد تغییرات بازار و پیامدهای آن در صنعت کاشی و سرامیک"، نشریه بررسی های بازرگانی، دوره 17، شماره 98، 98-113.

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1398/04/25 | نظرات

مقالات کنفرانسی ملی و بین المللی

 • محبی، حسین؛ (1396). "ضرورت دیدگاه سیستمی به اخلاق حرفه ای در سازمان"، اولین کنفرانس علمی بین المللی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت، 31 مرداد، شیراز، ایران.
 • محبی، حسین؛ (1397). "ساختاردهی مسائل در کنترل ریسک زمان بندی پروژه با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم های نرم"، سومین کنفرانس علمی بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، 27 شهریور، تهران، ایران.
 • محبی، حسین؛ (1399). "تبیین نقش نظریه ذینفعان در اثر شلاق چرمی سبز"، اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، 26 تیر، ساری، ایران.
 • محبی، حسین؛ (1399). "روش‌شناسی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌ وکار در بخش خدمات در پرتو تحولات نوظهور"، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، 8 و 9 دی، تهران، ایران.
 • محبی، حسین؛ (1400). "انعطاف پذیری زنجیره تأمین در بحران همه گیری ویروس کرونا"، دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، 6 و 7 اردیبهشت، دانشگاه دامغان، ایران.
 • دهقانی، حامد؛ محبی، حسین؛ نبی میبدی، مرتضی؛ (1400). "روش شناسی ترکیبی معادلات ساختاری تفسیری و تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک"، سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه، 21 آبان، تهران، ایران.
 • غلامی، سعید؛ محبی، حسین؛ قاسمی، مرتضی؛ (1401). "رویکرد مدیریت سبز در توسعه ساختمان سبز"، اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها، 18 خرداد، بیرجند، ایران.
 • عباسی میبدی، زهرا؛ محبی، حسین؛ (1401). "جایگاه تحقیق و توسعه (R&D) در ایران و جهان"، دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد، 29 آذر، تهران، ایران.
 •  عباسی میبدی، زهرا؛ محبی، حسین؛ (1402). "نقش انقلاب صنعتی چهارم در توسعه سیستم‌های تولیدی ناب و چابک"، دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، 25 و 26 مرداد، تهران، ایران.
 • محبی، حسین؛ عباسی میبدی، زهرا؛ (1402). "مؤتلف جدید صنعت 4.0: کیفیت 4.0"، دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، 25 و 26 مرداد، تهران، ایران.
 • محبی، حسین؛ (1402). "رویکرد نظریه بازی ها در محافظت از اسرار تجاری شرکت ها"، شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، 24 الی 26 آبان ماه، رامسر، ایران.

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1396/10/11 | نظرات

طرح های پژوهشی

 • پژوهشگر و مجری طرح پژوهشی "آینده پژوهی توسعه پایدار صنعت کاشی وسرامیک با رویکرد سناریونویسی"، 1402.
 •  
 • پژوهشگر اصلی طرح پژوهشی "بازنگری استراتژی های توسعه شهرستان میبد و برنامه عملیاتی آن بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی استان با محوریت اتاق طرح و توسعه شهرستان"، 1395.
 •  
 • همکار اصلی طرح پژوهشی "سند راهبردي توسعه شهرستان ميبد (ميبــد 95)"، 1392.
 •  
 • همکار اصلی طرح پژوهشی "ارائه مدلی جهت تعیین تعداد بهینه دانشجویان دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی بر مبنای رویکرد فازی"، 1392.
 •  
 • مشاور علمی طرح پژوهشی "بررسی عوامل موثر در قیمت گذاری محصولات"، 1391.
 •  

توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1395/10/19 | نظرات

راهنمایی/مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

- امید فلاح، "بررسی راهبردهای ساخت و ساز شهری میبد با توجه به سند چشم انداز توسعه شهر میبد"، مشاوره.

- حسین طائفی نصرآبادی، "ارزیابی راهبردهای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با بهره گیری از روش تلفیقی AHP-SWOT"، راهنمایی.

- یاسر امیری، "تعیین روابط علت و معلولی میان اهداف استراتژیک با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی: شرکت فولاد آلیاژی ایران)"، راهنمایی.

- سید رحیم خاکساری، "بررسی رابطه بین تعامل کاری با پریشانی روانشناختی پرستاران بیمارستان افشار یزد با توجه به نقش رفتارهای ارتباطی ادراک شده مدیران پرستاری"، راهنمایی.

- علیرضا زارع مهرجردی، "بررسی تأثیر بازارگرایی کنش گرایانه در ایجاد تغییرات بازار و پیامدهای آن در سازمان"، راهنمایی.

- مصطفی جعفری نجف آبادی، "بررسی تأثیر ابعاد مدیریت یکپارچه بر عملکرد مدیریت پروژه با توجه به نوع و اندازه پروژه های ساخت و ساز در استان یزد"، راهنمایی.

- فاطمه افتخاری، "بررسی تأثیر عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری و نقش تعدیلگر تصویر برند"، راهنمایی.

- زهرا محمدی، "بررسی نقش مدیریت تحول در چشم انداز برنامه ریزی استراتژیک با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی در شرکت توزیع برق استان یزد"، راهنمایی.

- سهراب بهمردی کلانتری، "آینده پژوهی بر جایگاه انرژی های تجدید پذیر در تامین انرژی ایران"، راهنمایی.

- حامد دهقانی محمدآبادی، "ترسیم مدل بهره‌وری صنعت کاشی و سرامیک با رویکرد ترکیبی سودا و مدل‌سازی ساختاری تفسیری"، راهنمایی.

- نصراله قیاسی فرد، "تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در مناطق محروم استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش ANP"، راهنمایی.

- قاسمعلی احمدی جبلی، "شناسايي و تحليل معيارهاي انتخاب تامين کنندگان در زنجيره تامين سبز با رويکرد تلفيقي ISM و DEMATEL (مورد مطالعه: فولاد مبارکه اصفهان)"، راهنمایی.

- مهلا کمالی، "تجزیه و تحلیل الزامات کارایی زیست محیطی در زنجیره تأمین الکترونیکی با رويکرد استنتاج فازی در مراکز درمانی شهر یزد"، مشاوره.

- بتول مختاری فرادنبه، "ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان خدمات پایدار با رویکرد ترکیبی فرآیند شبکه‌ای تحلیل پوششی داده‌های فازی (FDEANP)"، راهنمایی.

- علی یوسفعلی، "بررسي رابطه بين پاداش هيئت مديره و اعتبار شركت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مشاوره.

- محمد توحیدی تبار، "تبيين شاخص هاي ارزيابي عملكرد مديران بر مبناي مديريت اسلامي با استفاده از روش شبكه خزانه"، راهنمایی.

- ابوالفضل رضایی صدرآبادی، "تجزيه و تحليل عوامل موثر بر بكارگيري بلاكچين در مديريت زنجيره تامين منعطف با استفاده از مدلسازي ساختاري تفسيري" مشاوره.

- فائزه حسینی، "بازمهندسي فرآيندهاي زنجيره تامين پايدار با رويكرد تلفيقي QFD فازي و DEA" راهنمایی.

- محمد امین عتباتی نائینی، "ارزيابي ريسك هاي زيست محيطي با رويكرد FMEA فازي فرماتين (مورد مطالعه: شركت هاي كاشي و سراميك شهرستان ميبد)"، مشاوره.


توسط : h.mohebbi | تاریخ : 1396/10/11 | نظرات