کمال صحرائی اردکانی

کمال صحرائی اردکانی  کمال صحرائی اردکانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 33212812  32353004 (035)
 sahraei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

توسط : admin | تاریخ : 1394/08/09 | نظرات

سوابق تحصیلی

الف) کارشناسی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد،  (مورخ 1 / 6 / 1371 )
ب) کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس تهران، (مورخ 1 / 9/ 1374)
ج) دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشکده اصول الدین قم، (مورخ 7 / 3/ 1385 )

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/01 | نظرات

سوابق پژوهشی

كتاب
1. فقه الحدیث و روش های نقد متن(نهله غروی نائینی- کمال صحرائی اردکانی)، تهران، دانشگاه تربیت مدرس چاپ اول(1379ش) و چاپ دوم( 1391ش)
2. ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق(ع)، جمعی از نویسندگان، دانشگاه امام صادق، تهران، 1391شطرح‌هاي پژوهشي
1. ملاك‌هاي نقد و بررسي متن حديث، دانشگاه يزد، 1377ش (به عنوان مجری)
2. بررسي شيوه علامه طباطبائي در نقد روايات تفسيري در كتاب الميزان، دانشگاه يزد، 1380ش (به عنوان مجری)
3. طرح پژوهشی : تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه آیت الله حائری میبد. دانشگاه میبد. (به عنوان همکار) . 1396ش

مقالات چاپ شده در مجلات
1. ملاك‌هاي نقد و بررسي متن حديث، فصلنامه علمي- پژوهشي دانشور، دانشگاه شاهد، شماره 25، سال 1378ش
2. نقد تحليلي در روايات تفسيري از ديدگاه علامه طباطبائي، فصلنامه علمي- ترويجي علوم انساني، دانشگاه سيستان و بلوچستان، شماره 12، سال 1379ش
3. بررسي ديدگاه‌هاي تفسيري استاد شهيد مطهري، نشريه دانشگاه يزد، شماره 56، سال 1380ش
4. تفسير عرفاني امام خميني از حروف مقطعه قرآن، مجله آئينه پژوهش، دفتر تبليغات اسلامي قم، شماره79، سال 1382ش
5. حروف مقطعه از نگاه استاد مطهري، مجله پيام جاويدان، سازمان اوقاف، شماره2، سال 1383ش
6. نقد و بررسي حديث در تفسير الميزان، فصلنامه علمي- تخصصي علوم حديث، موسسه علمي فرهنگي دارالحديث، شماره37و38، سال1384ش
7. تاريخ در نقد حديث، فصلنامه علمي- ترويجي تحقيقات اسلامي، سال هفدهم و هجدهم، شماره1و2، 1386ش
8. پيوند تاريخ با حديث در ميان مسلمين، فصلنامه علمي- پژوهشي علوم حديث، موسسه علـمي فرهنگي دارالحديـث، ش 44، 1386ش
9. وطن دوستی از دیدگاه قرآن و روایات، (علی محمد میرجلیلی، کمال صحرائی اردکانی، حميده سادات موسويان)، فصلنامه علمی پژوهشی کتاب قیم، شماره 5، 1391ش
10. درآمدي بر زبان حديث ؛ تحليلي بر ضمني شدگي اطلاعات در فرايند نقل حديث (احمد زارع زردینی- کمال صحرائی اردکانی)، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات فهم حدیث – سال4- ش2- پیاپی 8 - بهار و تابستان 1397ش.
11. بررسی تطبیقی آیه 124 سوره بقره از نگاه مفسران فریقین(حسن رضایی هفتادر- کمال صحرائی اردکانی- باب الله محمدي نبي كندي)، فصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی، دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397ش
12. مباني فقه الحديث في سفينه البحار عند الشيخ عباس القمي رحمه الله في مجال ايجاد أسره الحديث، مجله كليه الاسلاميه الجامعه، کمال صحرائي الاردكانی، حميد حميديان، علي محمد مير جليلي، عباس حويدر ISSN: 62081997 Year: 2019 Volume: 1 Issue: 54 Pages: 367-386
13. اصول فهم حدیث از  منظر  فیض کاشانی در کتاب «المحجه البیضاء»، علی محمد میرجلیلی، كمال صحرائي اردکانی، ياسر عروجي، كتاب قيم، 1398ش، شماره21، ص217-242
14. سند و إسناد در کتب حدیثی شیعه در سه قرن اول هجری، کمال صحرائی اردکانی، علی محمد میرجلیلی، علی اکبر حاضری جیقه، كتاب قيم، دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399ش، ص 235-258
15. عائشه و روایات صحابه: نخستین نقدهای بیرونی حدیث، یحیی میرحسینی ، کمال صحرایی اردکانی، مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، شمارۀ ٦٧ ، سال بیست و ششم، بهار و تابستان ١٣٩٩ ش
16. عملکرد رجال بصره در آستانه‌ی جنگ جمل، علی محمد میرجلیلی، کمال صحرائی اردکانی ، اکرم السادات حسینی هنومرور، تاریخ و سیره اهل بیت، دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1399، 
17. تأثیر جغرافیای محیطی بر اخلاق و رفتار مردم بصره در عصر امام علی(ع)، اکرم السادات حسینی، کمال صحرایی اردکانی علی محمد میرجلیلی، منبع: پژوهشنامه علوی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)
18. ساختارشناسی سوره مبارکه فتح در پرتو بلاغت سامی با تأکید بر تقسیم قرآن به 555 واحد موضوعی (رکوعات)/ احمد زارع زردینی؛ کمال صحرایی اردکانی؛ صدیقه جنتی فیروزآبادی/ پژوهش های زبانشناختی قرآن/ دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 1- 18      
19. نگرشی نو پیرامون مفهوم آیات 5 تا 7 طارق با تأکید بر نقد آراء موجود، سید جلیل امامی میبدی، کمال صحرائی اردکانی/ فصلنامه علمی مطالعات تفسیری/ دوره ۱۲، شماره ۴۵ - ( بهار ۱۴۰۰ )/ص. ۲۵-۴۰
20. مقدمات و روش تبدیل بینانشانه‌ای قرآن (با رویکرد تصویرسازی از آیات قرآن) ، کمال صحرائی اردکانی ، حمیدرضا محبی، محمدرضا محمدی وشنوه، پژوهشنامه قرآن و حدیث. بهار و تابستان ۱۴۰۰; دوره ۱۴ (شماره۲۸) :ص ۱۰۷-۱۳۸  
21. نقد و تحلیل توثیقات رجالی شیخ عباس قمی (ره) در سفینة البحار، عباس حویدر، کمال صحرایی اردکانی، حمید حمیدیان، علی محمد میرجلیلی، دو فصلنامه کتاب قیم، سال 11 ،شماره 24 ، بهار و تابستان 1400 
22. تحليل الأسلوب التعبيري لـ "بلغني" في نهج البلاغة، دراسات حدیثه فی نهج البلاغه ،سيد جليل امامي ميبدي ، سيد محمد موسوي بفروئي ، کمال صحرائي أردکاني، مجلد4، عدد2، شماره 8، تابستان و پاییز  2021  
23. الگویی در تحول دانش تناسب سور(مطالعه موردی تناسب سور فتح و محمد)، صدیقه جنتی فیروزآبادی، احمد زارع زردینی، کمال صحرائی اردکانی، آموزه های قرآنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان   1400 
24. تأثیر سبک زندگی «مسرفانه» بر ساحات وجودی انسان از نگاه قرآن (با رویکرد تحلیل شبکه مضامین) محمدتقی بقائی زاده تفت؛ احمد زارع زردینی؛ کمال صحرایی اردکانی؛ علی محمد میرجلیلی : پژوهش‌نامه سبک زندگی دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 13، اسفند 1400، 
25. ، Phenomenon of Death in Nahj al-Balāgha: A Qualitative Study Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS) ، علمی با رتبه ب ، ایران، انتشار ، دوره 2، شماره 4، تیر 1401، محسن کارگر؛ کمال صحرائی اردکانی؛ یاسر رضاپور؛ یحیی میرحسینی
26. مرگ‌اندیشی در اندیشه علوی (مطالعه کیفی به روش نظریه زمینه بنیاد (GT)؛ محسن کارگر؛ کمال صحرائی اردکانی؛ یاسر رضاپور؛ یحیی میرحسینی؛ مجله مشکوه؛ سال41؛ شماره155؛ تابستان 1401
27- تحلیلی بر ترجمه و تفسیر بسمله در کشف الأسرار میبدي، یحیی میرحسینی، کمال صحرائی اردکانی، انسیه رجبی پور میبدي، پژوهشنامه قرآن و حدیث، پاییز و زمستان 1401، شماره 31، 
28- تحلیل عناصر شکلی انگیزش در خطابه جهاد نهج البلاغه، مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، مهدی وحیدی مطلق، سیدمحمد موسوی –بفروئی، کمال صحرایی اردکانی، یاسر رضاپور میرصالح دوره ۷، شماره ۳ - ( پاییز ۱۴۰۲ ) صفحات ۲۰۵-۱۹۴   
29- تحلیل فاصله قدرت مبتنی بر نظریه ابعاد فرهنگی هافستِد و کاربست آن در اختلافات بنی هاشم و بنی امیه، سید روح اله طباطبائی ندوشن، یحیی میرحسینی، کمال صحرائی اردکانی، پژوهش های تاریخی دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 59 مهر 1402    صفحه 1-18 
30- تحليل تاريخي فرمانبرداري شاميان از معاويه (با تمركز بر تحليل روايات مدح و ذم آنان در نهج البلاغه) اکرم السادات حسینی یحیی میرحسینی، کمال صحرائی اردکانی،مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، دوره 29، شماره 75، شهریور 1402، صفحه 53-75
31- واکاوی تاریخی مفهوم «الجفاة الطغام»؛ توصیفی از حضرت علی (ع) درباره شامیان، اکرم السادات حسینی، یحیی میرحسینی،  کمال صحرایی اردکانی، پژوهش نامه علوی، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

مقالات پذيرش شده در كنگره‌ها وجشنواره‌هاي داخلي
1. تفسير عرفاني امام خميني از حروف مقطعه قرآن، كنگره انديشه‌هاي اخلاقي- عرفاني امام خميني، قم، 1382ش
2. حروف مقطعه از نگاه استاد مطهري، كنگره بين المللي حكمت مطهر، تهران، 1383ش
3. فدك در نهج البلاغه، سومين جشنواره نهج البلاغه دانشگاهيان سراسر كشور، تهران، 1384ش
4. نقد حديث در گفتار حضرت زهرا(س)، كنگره ميراث علمي- معنوي حضرت زهرا(س)، مشهد، 1384ش
5. نقد و نقادی در حدیث از نگاه استاد مطهري، ششمین كنگره حكمت مطهر، تهران، 1386ش
6. نگاه عرفاني امام خميني به قرآن كريم، همايش عرفان اسلامي بر مبناي انديشه‌هاي امام خميني، دانشگاه يزد، 1386ش
7. نقد و بررسي روايات در تفسير آلاء الرحمان، كنگره بين المللي علامه بلاغي، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1386ش
8. تاثير قرآن در پيدايش و گسترش علم تاريخ در ميان مسلمانان، بيست و پنجمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم(بخش مقاله نويسي)، سازمان اوقاف و امور خيريه، مشهد، 1387ش
9. پژوهش‌هاي تطبيقي مابين قرآن و طب، همایش کشوری قرآن و طب، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، 1387ش
10. پیش‌درآمدی بر اعجاز علمی قرآن، بيست و ششمین دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم(بخش مقاله نويسي)، سازمان اوقاف و امور خيريه، تهران، 1388ش
11. نقد و بررسی رویکردهای تفسیری استاد مطهری با تأکید بر «آیات افک»، کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی، موسسه غیرانتفاعی میرداماد گرگان تحت حمایت سیویلیکا، تهران، (کمال صحرائی اردکانی – منیره سادات مدنی 1398ش
12. صلح طلبی امام علی (علیه السلام) در برابر جنگ افروزی ناکثین، کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین علی(ع(، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) تحت حمایت سیویلیکا، اصفهان،(کمال صحرایی اردکانی - اکرم السادات حسینی هنومرور)،  ۱۳۹۸ش
13. بررسی و تحلیل نحوه اطلاع رسانی در سایت ویکی پدیای فارسی (مطالعه موردی مداخل علوم قرآنی)،    ششمین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام مرکز بین المللی همایشها وسمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام و تحت حمایت سیویلیکا، تهران، کمال صحرائی اردکانی،  منوربیگم انصاری دزفولی، 15 اسفند 1399ش   

فعالیت های علمی- اجرایی
الف) طراحی سوال کارشناسی ارشد برای سازمان سنجش(سال 1377ش)
ب) عضويت در مجامع علمي

1. عضو كميته علمي همايش كشوري قرآن و طب، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، 1387ش
2. عضو کمیته علمی تهیه سرفصل رشته هنر قرآنی، دانشگاه یزد، 1388ش
3. عضو مدعو شورای روانشناسی و مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. مجتمع آموزش عالی اردکان. 1390/6/1ش
4. مدیر کمیته فرهنگی بیست و هفتمین جشنواره قرآنی دانشجویان منطقه4 کشور. دانشگاه اردکان. 1391/1/7ش
5. عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی قرآن و علوم انسانی. دانشگاه علوم قرآنی میبد.1395/7/25ش
6. عضو کمیته داوری نخستین همایش ملی قرآن و علوم انسانی. دانشگاه علوم قرآنی میبد.1395/7/25ش
7. عضو کمیته علمی همایش منطقه ای مشاهیر قرآنی یزد. دانشکده علوم قرآنی میبد. 1395/11/12ش
8. عضو کمیته داوری همایش منطقه ای مشاهیر قرآنی یزد. دانشکده علوم قرآنی میبد. 1395/11/12ش
9. عضو کمیته علمی یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی. دانشگاه علوم و معارف قرآن.1397/1/18ش
10. عضو کمیته ارزیابی مقالات یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی. دانشگاه علوم و معارف قرآن.1397/1/18ش

ج) کرسی های علمی-ترویجی
1. کرسی ترویجی با عنوان: «نوشتاری یا گفتاری بودن زبان قرآن و نقش آن در تفسیر». 1394/12/2. دانشگاه میبد. (به عنوان ناقد)
2. کرسی علمی ترویجی با عنوان: «فهم آیات و روایات در پرتو رویکرد انسان شناسی (آنتروپولوژی)» 1397/2/9 دانشگاه میبد. (به عنوان ناقد)

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری
استاد راهنما
1. راهکارها و موانع بسط امنیت اجتماعی در قرآن، سیده آمنه بنی هاشمی،(استاد مشاور محمد حسین برومند)  1389/7/6
2. رشد عقل از دیدگاه قرآن، منصوره دیبند خسروی، (استاد مشاور محمد حسین برومند) 1390/12/15
3. ماهیت خلقت در قرآن و روایات، فاطمه اثنی عشری، (استاد مشاور محمد حسین برومند)،1391/7/30
4. تصویر آفرینی مظاهر خلقت در قرآن کریم، زینب السادات اسعدی،(استاد مشاور حمید رضا محبی)  1391/2/27
5. تعلیل های حکومتی امام علی در نهج البلاغه، جلال صحرائی اردکانی، (استاد مشاور علی محمد میرجلیلی) 1391/6/30
6. بررسی تعلیل های حضرت علی (ع) پیرامون توصیه های اخلاقی تربیتی در نهج البلاغه، مرضیه زارع عصمت آباد، (استاد مشاور علی محمد میرجلیلی)، 1393/6/30
7. ارتباط کلامی در نگرش اسلام و روانشناسی، فاطمه افخمی اردکانی، (استاد مشاور مرتضی امیدیان) 1393/7/8
8. عبادت و بندگی در صحیفه سجادیه، رقیه رضایی،(استاد مشاور علی محمد میرجلیلی)،  1393/7/15
9. رحمت الهی در صحیفه سجادیه، بی بی زهرا حسینی بغداد آبادی،(احمد زارع زردینی)، 1393/11/14
10. وظایف و مسئولیت ها در سبک زندگی اسلامی بر اساس روابط چهارگانه انسان، زهرا اعتمادی فرد ،(استاد مشاور احمد زارع زردینی)، 12/12/ 1393
11. بررسی تطبیقی اصطلاحات حدیثی در میان امامیه و اهل سنّت ، فاطمه سروی صدرآباد ، (استاد مشاور علی محمد میرجلیلی)، 1394/7/25
12. قیامت از منظر صحیفه سجادیه، مریم محمودی، (استاد مشاور احمد زارع زردینی)، 1394/7/27
13. فرزند و جایگاه او از منظر امام صادق (ع)، زهرا کمالی اردکانی،(استاد مشاور علی محمد میرجلیلی) 1394/12/10
14. تعلیل های امام علی(ع) پیرامون دنیا در نهج البلاغه، زهره هاتفی اردکانی،(استاد مشاور احمد زارع زردینی) 1395/12/24
15. کسالت و فقدان نشاط در نماز و مناجات با تاکید بر سخنان امام سجاد(ع)، فضل الله دهقانی فیروزآبادی،(استاد مشاور یحیی میرحسینی)،  1397/3/28
16. آسیب شناسی فضای مجازی و راهکارهای کاربردی مقابله با آن از دیدگاه قرآن و روایات، رسول صالح پور،(استاد مشاور یحیی میرحسینی)، 1397/8/14
17.  رفتارشناسی مردم بصره در زمان حکومت امام علی (ع) با تکیه بر نهج‌البلاغه، اكرم السادات حسيني هنومرور، (استاد مشاور علی محمد میرجلیلی) 1397/11/30
18. نقد و بررسی حدیث پژوهی شیخ عباس قمی با تاکید بر کتاب سفینه البحار، عباس حویدر(دکتری)، (استاد راهنمای دوم حمید حمیدیان، استاد مشاور علی محمد میرجلیلی)  1398/7/20
19. سند و اسناد در حدیث، علی اکبر حاضری جیقه(دکتری)، (استاد مشاور علی محمد میرجلیلی)  1398/7/20

20. تحلیل و نقد مداخل قرآنی دانشنامه ویکی پدیا (به زبان فارسی)، منور بیگم انصاری دزفولی، (استاد مشاور یحیی میرحسینی) 1398/11/28
21. بررسی و تحلیل درخواست های مردم از انبیاء الهی در قرآن کریم، فائزه ملاصادقی رکن آبادی، 1399/7/21
22. اصول و روش های ترجمه‌ی بینا‌نشانه‌ای قرآن (مطالعه موردی: آیات وعد و وعید اخروی محمّدرضا محمّدی وشنوه، استادان مشاور(حمیدرضا محبّی- احمد زارع زردینی) ،1401/1/27
23.  مدل مرگ‌اندیشی از منظر امام علی (ع)؛ به روش تحلیل محتوای کیفی، محسن کارگر،  اساتید راهنما(کمال صحرائی اردکانی- یاسر رضاپور میرصالح)، استاد مشاور یحیی میرحسینی، 1401/7/18
24. سازماندهی مفاهيم  رذائل اخلاقی در قرآن؛ محمدتقی بقایی زاده تفت، اساتید راهنما( احمد زارع- دکتر کمال صحرائی)؛ استاد مشاور علی محمد میرجلیلی؛ 1401/8/15

25- هدف‌گذاری از دیدگاه قرآن، پیشنهاد یک مدل هدف‌گذاری قرآنی و مقایسه آن با مدل هدف‌گذاری SMART دانشجو:  زهرا علی خان نژاد استاد راهنما : دکتر کمال صحرائی اردکانی، استاد مشاور : دکتر سمیه یوسفی، 16/12/1401
26- فلسفه دانش اعجاز قرآن کریم، دانشجو: حمید حاجی اسمعیلی اردکانی، استاد راهنمای اول: دکتر کمال صحرائی اردکانی، استاد راهنمای دوم: دکتر احمد زارع زردینی، استاد مشاور:  دکتر نجف یزدانی، 19/2/1402
27. عوامل  و آثار انحصارطلبی و راهکارهای مقابله با آن از منظر امام علی(علیه السلام)، دانشجو:  مجید راسخ نژاد، استاد راهنما : دکتر کمال صحرائی اردکانی، استاد مشاور : دکتر علی محمد میرجلیلی، 5/2/1402
28. تحلیل و نقد مداخل حدیثی در دانشنامه ویکی پدیا (به زبان فارسی)، دانشجو: هاجرکیومرثی، استاد راهنما : دکتر کمال صحرائی اردکانی ، استاد مشاور : دکتر زهرا هاشمی، 29/7/1402

استاد مشاور
1. طغیان از دیدگاه قرآن و حدیث، مریم امیدی، (استاد راهنما علی محمد میرجلیلی) مورخ: 1389/4/2
2. حب وطن از دیدگاه قرآن و سنت، حمیده سادات موسویان، (استاد راهنما علی محمد میرجلیلی) مورخ: 1389/12/15
3. بررسی ارتباط آیات سوره مائده، تکتم کامیابی،(استاد راهنما محمد حسین برومند) مورخ: 1390/7/3
4. مبانی تفسیری سید ابراهیم بروجردی در تفسیر جامع، فاطمه علیزاده، (استاد راهنما امیر جودوی)مورخ: 1390/7/17
5. مبانی تفسیری ابوالمحاسن جرجانی در تفسیر جلاء الاذهان و جلاء الاحزان، لیلا گلی، (استاد راهنما امیر جودوی) مورخ 7/ 8 /1390
6. بررسی ارتباط آیات سوره کهف، زهرا هاشمی،(استاد راهنما محمد حسین برومند) مورخ : 1390/12/15
7. نقد و بررسی دیدگاه آبراهام مازلو پیرامون انسان کامل در پرتو قرآن، راضیه برزگر دهجی،(استاد راهنما سید حسین عظیمیدخت) 1391/12/14
8. تفاسیر و مفسران یزد، محمد تقی بقایی زاده، (استاد راهنما امیر جودوی) 1391/12/15
9. بررسی ارتباط آیات سوره انفال، عذرا چاکری،(استاد راهنما محمد حسین برومند) 1392/7/30
10. نقد و بررسی کتاب های تاریخ و علوم قرآن میرمحمدی و تاریخ قرآن ابوعبدالله زنجانی،فاطمه منصوری حسن آباد ، (استاد راهنما امیر جودوی)1392/12/6
11. زینت از دیدگاه قرآن، زینب ظهرودی،(استاد راهنما علی محمد میرجلیلی) 1393/7/30
12. نظارت بر اعمال و رفتار کارگزاران حکومتی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، حسن فلاح زاده ابرقویی،(استاد راهنما علی محمد میرجلیلی)،  1394/3/27
13. تاریخ تحلیلی و رویکردهای مطرح در علم تناسب آیات و سور قرآن، ندا محققیان گورتانی،(استاد راهنما احمد زارع زردینی) 18/7/ 1394
14. بررسی و تحلیل ترتیب نزول آیات مربوط به اهل بیت(ع) در قرآن، فاطمه اقبالی زارچ، (استاد راهنما علی محمد میرجلیلی) 1394/7/26
15. تقوا از دیدگاه امام سجاد (ع) با تاکید بر صحیفه سجادیه، فهیمه زارعی،(استاد راهنما علی محمد میرجلیلی)  1395/7/25
16. نقد و بررسی تطبیقی آراء تفسیری پیرامون آیات عصمت انبیاء، مجتبی خوشرنگ، (دکتری)، (استاد راهنما علی محمد میرجلیلی) 1395/12/5
17. تحلیل کاربرد فصل و وصل در جزء اول قرآن کریم، سید هاشم حسینی مهرآبادی،(استاد راهنما سید محمد موسوی) 1395/12/23
18. عوامل و موانع عزت از دیدگاه امام سجاد(ع) با تاکید بر صحیفه سجادیه، ابراهیم شیری زرجوع، (استاد راهنما علی محمد میرجلیلی) 1395/12/24
19. گونه شناسی توهم اختلاف میان آیات قرآن و راه حل های آن، فاطمه قربانی سنیچه،(استاد راهنما احمد زارع زردینی) 1396/7/30
20. مبانی نقد و فهم متن حدیث از دیدگاه امام خمینی(ره)، علی‌رضا میرجلیلی، (استاد راهنما علی محمد میرجلیلی) 1397/5/14
21. روش و مبانی فيض کاشانی در فهم و نقد احاديث اخلاقی و تربيتی در كتاب «المحجه البيضاء»، ياسر عروجي(دکتری)، (استاد راهنما علی محمد میرجلیلی)1397/12/20
22. خوشرویی از دیدگاه قرآن و روایات و ارایه راهکارهای ترویج آن ، فرشید خازنی، (استاد راهنما علی محمد میرجلیلی) 1398/7/15
23.بررسی وتحلیل کاربرد فصل و وصل در سوره کهف، مهدیه یاوری، (استاد راهنما سید محمد موسوی) 1398/7/1
24.خوانش سوره فتح در پرتو مطالعات سوره شناسی، صدیقه جنتی،(استاد راهنما احمد زارع زردینی) 1398/7/13
25.نقش عایشه در فهم و نقد مرویات پیامبر(ص) با تکیه بر دیدگاه های اهل سنت، عبدالله احمدی زاده،(استاد راهنما یحیی میرحسینی) 1398/8/13
26. معناشناسی  واژه مُبِین در قرآن کریم  با رویکرد تحلیل متنی، راضیه دلاوری فیروز ابادی، (استاد راهنما احمد زارع زردینی)،
27. اغراض ثانویه خبر و انشاء در خطبه قاصعه، مهدی زارع زاده مریم آبادی، (استاد راهنما سید محمد موسوی)،
28. تحلیل رویکرد تفسیر کشف الأسرار به آیه تسمیت (بسمله) انسیه رجبی‌پور میبدی ( استاد راهنما یحیی میرحسینی،1400/7/27
29. بهره‌گیری از مفهوم «هویّت» و انواع آن در تحلیل وقایع دوره خلافت امام علی (ع)، علی خالدی سردشتی، (استاد راهنما یحیی میرحسینی)، 1401/1/30
30. کاربست تحلیل گفتمان در حدیث پژوهی بر پایه احادیث امام صادق (علیه‌السلام) ، دانشجو اسماء ایرانمنش، استاد راهنما: دکتر احمد زارع زردینی، 30/7/1402
31. جریان شناسی فکری مردم شام و نقش آن در فهم گزاره‌های نهج‌البلاغه، دانشجو: اکرم السادات حسینی هنومرور، استاد راهنما:  دکتر یحیی میرحسینی، 17/7/1402
32. بررسی توصیفی تحلیلی عملکرد سیدقطب در تفسیر قصه حضرت ابراهیم(ع) در قرآن، استاد راهنما : دکتر احمد زارع زردینی، 28/6/1402
33. مطالعه تطبیقی گزاره های«عهد خدا با حضرت ابراهیم(ع)» و «نام و صفات حضرت محمد(ص)» در عهدین و منابع اسلامی، دانشجو:  میلاد نورپور، استاد راهنما : دکتر احمد زارع زردینی، 18/6/1402
34. تحلیل انسان‌شناختی رفتارهای بنی‌هاشم و بنی‌امیه و روابط آن دو با یکدیگر با تأکید بر سخنان حضرت علی (ع)، دانشجو:  سید روح اله طباطبائی ندوشن، استاد راهنما:    دکتر یحیی میرحسینی، استاد مشاور: دکتر احمد پاکتچی- دکتر کمال صحرائی اردکانی ، 30/7/1402
35. ترور شخصیت از دیدگاه اسلام با تأکید بر نهج البلاغه، دانشجو: حسین داریوش استاد راهنما : دکتر علی محمد میرجلیلی ، 5/7/1402
 

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/01 | نظرات

سوابق آموزشی

سوابق تدریس
الف) دانشگاه یزد ، واحد میبد ( 1374 -1390)
ب) دانشگاه میبد (1390 تاکنون)
ج) دانشگاه پیام نور اردکان (3 سال)
د) دانشگاه اردکان(4 سال)
هـ) دانشکده علوم قرآنی میبد(1389 لغایت 1399)
و) جهاد دانشگاهی اردکان (یک ترم)
ز) دانشگاه پیام نور میبد (2 سال)


زمینه‌های تدریس
علوم قرآن – تاریخ قرآن– علوم حدیث- زبان قرآن- تفسیر- مکاتب و روش های تفسیری- روش تحقیق - مقایسه قرآن و عهدین- انسان در اسلام-  خانواده در اسلام- هنر و قرآن

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/01 | نظرات

سوابق اجرایی

1. معاون دانشکده الهیات میبد (1376/6/25)

2. معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده الهیات (از 1387/1/17 لغایت 1388/2/23)

3. مدیر گروه علوم قرآن و حدیث

  • (1376/11/25 لغایت 1380/4/1)
  • (1380/4/30 لغایت 1382/4/30)
  • (1386/10/5 لغایت 1388/2/23)
  • (1399/9/1 لغایت .....

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/01 | نظرات