مریم السادات نبوی میبدی  مریم السادات نبوی میبدی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه معارف  استادیار
 32212906  32353004 (035)
 mnabavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar

تحصیلات دانشگاهی

  کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و حکمت اسلامی | دانشگاه تهران 1386
  کارشناسی ارشد  رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی | دانشگاه تهران 1389
 • * عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و ونسان برومر در مساله دعا - دفاع با درجه عالی
  دکتری فلسفه اخلاق | دانشگاه قم 1396
 • * عنوان رساله دکتری : بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و مایکل پایلوت در مورد نقش منش و نیت در فعل اخلاقی - دفاع با درجه عالی

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/15 | نظرات

تحصیلات حوزوی

 • 1- دارای مدرک سطح 2 (کارشناسی) حوزه علمیه جامعه الزهرا (س) قم | 1391
 • 2- ترم آخر و در حال نگارش پایان نامه سطح 3 (کارشناسی ارشد) حوزه علمیه جامعه الزهرا (س) قم در رشته فلسفه اسلامی

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/16 | نظرات

سوابق پژوهشی

الف) مقالات علمی - پژوهشی :

 1. 1. بررسی و نقد دیدگاه ونسان برومر در باب دعا و نظام عالم با تکیه بر آرای علامه طباطبایی | فصلنامه اندیشه نوین دینی - 1386
 2. 2. دیدگاه ونسان برومر درباره تعارض دعا و علم مطلق الهی و نقد آن از دیدگاه علامه طباطبایی | فصلنامه پژوهش های اخلاقی - 1389
 3. 3. بررسی جایگاه نیت در نظام اخلاقی علامه طباطبایی و مایکل اسلوت | فصلنامه پژوهش های اخلاقی - 1397
ب) مقالات علمی - تخصصی :
 1. 1. تبیین نظریه مثل افلاطون | فصلنامه علمی تخصصی روشنا جهاد دانشگاهی دانشکده الهیات دانشگاه تهران - 1385
 2. 2. جایگاه تصدیق منطقی در معنای ایمان | فصلنامه علمی تخصصی روشنا جهاد دانشگاهی دانشکده الهیات دانشگاه تهران - 1388
 3. 3. مفهوم دعا | فصلنامه علمی تخصصی روشنا جهاد دانشگاهی دانشکده الهیات دانشگاه تهران - 1390

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/15 | نظرات

فعالیت های علمی - اجرایی

 • عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه میبد | از فروردین 1398
 • مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه میبد | از 1398
 • سرپرست مدیریت فرهنگی دانشگاه میبد | از 1398
 • مدرس دانشگاه میبد در دروس فلسفه، کلیات علوم اسلامی و کلام | از 1390
 • مدرس سطح 2 و 3 حوزه علمیه حضرت زهرا (س) میبد در دروس فلسفه و منطق | از 1390
 • مدیر حوزه علمیه خواهران میبد (مدرسه حضرت زهرا (س)) | از سال 1391 - 1396
 • مدیر پژوهشکده حوزه علمیه خواهران میبد | از سال 1397 تاکنون
 • عضو انجمن استعدادهای درخشان دانشگاه تهران | به مدت 4 سال
 • فرمانده پایگاه بسیج حضرت رقیه (س)
 • دارای مدرک زبان انگلیسی عمومی دانشگاه تهران (Utept) معادل با تافل
 • دارای مدرک زبان انگلیسی msrt
 • دارای مدرک روش تدریس از مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران قم

توسط : saatsaz | تاریخ : 1399/04/15 | نظرات