مهدی امامی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212135  32353004 (035)
 emami meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

1- دکتری اقتصاد انرژی، دانشگاه شیراز، 1395
2- کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه یزد، 1391
3- کارشناسی اقتصاد صنعتی، دانشگاه یزد، 1389

توسط : mehdiemami | تاریخ : 1400/10/17 | نظرات

مقالات‌ علمي‌ چاپ شده در نشريات علمی- پژوهشی

1. رشدسریع و عوامل مؤثر بر آن در بنگاه‌های کوچک صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره 4، زمستان 1388، نمایه شده در ISC، (با همکاری دکتر وحید محمودی و دکتر محمدعلی فیض‌پور).
2. مالیات و جایگاه آن در فضای کسب و کار ایران: مطالعه دیدگاه کارشناسان صنعتی، صنعتگران و متولیان بخش صنعت استان یزد با استفاده از روش AHP، پژوهشنامه مالیات، نمایه شده در ISC، شماره 58، تابستان 1391 (با همکاری دکتر محمدعلی فیض‌پور، سعیده رادمنش و زهره احمدی).
3. توزیع اندازه بنگاه و روند تغییرات آن در بنگاه‌های جدیدالورود صنعت تولید نساجی با استفاده از روش ناپارامتریک: 84-1376، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، نمایه شده در ISC، زمستان 1392، دوره 13، شماره 4 (با همکاری دکتر محمدعلی فیض‌پور، زهره احمدی).
4. توسعه اقتصادی صنعت گردشگری در ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه سند چشم‌انداز، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی)، نمایه شده در ISC، سال هفتم، شماره 19، 1390. (با همکاری دکتر محمدعلی فیض‌پور).
5. اندازه بهينه توليد در صنايع مواد غذايي و آشاميدني و تغييرات آن طي سال هاي اول برنامه هاي دوم، سوم و چهارم توسعه، پژوهش‌های صنایع غذایی (دانش کشاورزی)، نمایه شده در ISC، جلد 23، شماره 1، 1392. (با همکاری دکتر محمدعلی فیض‌پور و عزت الله لطفی).
6. رقابت و تأثیر آن بر افزایش رفاه اجتماعی شواهدی از صنایع تولیدی ایران با استفاده از روش‌ کولینگ – مولر، فصلنامه اقتصاد مقداری، نمایه شده در ISC، دوره 10، شماره 2، تابستان 1392 (با همکاری دکتر محمدعلی فیض پور).
7. هزینه‌های اجتماعی ناشی از ساختارهای غیررقابتی در صنایع تولیدی: رویکردی پویا با استفاده از روش کالینگ – مولر، فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی، نمایه شده در ISC، دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1393 (با همکاری دکتر محمدعلی فیض‌پور).
8. فضای کسب و کار، راهبرد رشد، مقایسه کشورهای اسلامی منطقه منا و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، نمایه شده در ISC، تابستان 1392، دوره 3، شماره 11 (با همکاری دکتر سید نظام‌الدین مکیان، سمانه عشرتی و زهره احمدی).
9. مزيت نسبي صنايع توليدي با معيار اشتغال و روش TOPSIS مطالعه موردي استان يزد، مدلسازی اقتصادی، نمایه شده در ISC، زمستان 1392، دوره 7، شماره 4 (با همکاری دکتر محمدعلی فیض‌پور، علی اصغر نوروزی و محمدرضا دهقانپور).
10. بررسی تاثیر گسترش منابع گازی نامتعارف بر تولید گاز طبیعی ایران: رویکرد پویایی شناسی سیستم، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)، نمایه شده در ISC، سال چهارم تابستان 1394 شماره 15 (با همکاری دکتر علی حسین صمدی)

توسط : mehdiemami | تاریخ : 1400/10/17 | نظرات

مقالات‌ علمي‌ چاپ شده در نشريات علمی- ترویجی

1. بررسی تأثیر ضرایب علی الرأس مالیاتی بر ساختار صنایع ایران: مطالعه موردی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، دوره 3، شماره 9، 1394 (با همکاری دکتر علی حسین صمدی و زهره احمدی).
2. اهمیت اقلیم در استقرار صنعتی و بهره‌وری منابع آب صنایع تولیدی ایران، فصلنامه اقتصاد منابع طبیعی، دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، با همکاری دکتر محمدعلی فیض ‏پور

توسط : mehdiemami | تاریخ : 1400/10/17 | نظرات

همکار طرح‌هاي‌ پژوهشي‌

1. بخش تعاون و رشد سريع بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، معاونت آموزش، تحقيقات و ترويج وزارت تعاون، 1386.
2. تعيين اندازه بهينه بنگاه و عوامل مؤثر بر آن: شواهدی از صنايع توليدی ايران طی برنامه دوم توسعه، پاییز 1387.
3. قیمت پایه سنگ آهن صادراتی شرکت سنگ آهن مرکزی ايران، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، زمستان 1388.
4. زمین‌خواری، دلایل، آثار و پیامدهای آن مطالعه ديدگاه مسئولان و ساکنان شهر و روستاهای بخش مرکزی شهرستان يزد، 1389.
5. استراتژی توسعه پايدار صنعتی و معدنی استان يزد، معاونت برنامه‌ریزی استانداری یزد و سازمان صنایع و معادن استان یزد، زمستان 1389.
6. سند توسعه تعاون در استان یزد، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، 1390.
7. تحلیل امکان‌سنجی استقرار سیستم تجارت الکترونیک در بنگاه‌های صادراتی و وارداتی استان اصفهان با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن، 1391.
8. فضای کسب و کار و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه متولیان و کارشناسان بخش صنعت در شهرستان مبارکه اصفهان با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، 1391.
9. ساختار صنعت و عملکرد بنگاه: مبانی تئوریک و شواهد تجربی از صنایع تولیدی ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1392.
10. ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی از دیدگاه متصدیان مالیاتی و فعالان اقتصادی استان چهار محال و بختیاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن، 1393.
11. بررسی مالیات مشاغل و رتبه‌بندی آن‌ها بر اساس شاخص‌های اقتصادی و مالیاتی در استان فارس، سازمان امور مالیاتی استان فارس و دانشگاه شیراز، 1394.

توسط : mehdiemami | تاریخ : 1400/10/17 | نظرات

مجری طرح‌های پژوهشی

1. ارزیابی نظام مالیاتی ایران از دیدگاه مجریان مالیاتی و فعالان اقتصادی استان فارس، اتاق بازرگانی استان فارس، 1392.
2. پویایی ‏شناسی سیستمی جرم اقتصادی قاچاق کالا در کشور و تحلیل عوامل مؤثر بر آن، سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان فارس، 1396.

توسط : mehdiemami | تاریخ : 1400/10/17 | نظرات

ناظر طرح های پژوهشی

1. ناظر طرح پژوهشی «سند راهبردی شهرستان میبد»، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد و فرمانداری شهرستان میبد، 1393-1395

توسط : mehdiemami | تاریخ : 1400/10/17 | نظرات

شركت و ارائه مقاله در سمينارهاي داخلي و بين‌المللي

1. ارائه مقاله «بازار جهانی سنگ آهن، ساختار آن و جايگاه ايران»، سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، دانشکده معدن و متالوژی، دانشگاه يزد، بهمن 1388. (به همراه دکتر محمدعلی فیض‌پور و محمدرضا دهقانپور) (نویسنده دوم)
2. ارائه مقاله «موش‌ها و غزال‌ها: تجاربي از صنايع توليدي ايران»، همایش ملی کارآفرینی، کاشان، اسفند 1388، (به همراه دکتر محمدعلی فیض‌پور و محمدرضا دهقانپور) (نویسنده سوم)
3. ارائه مقاله «تولیدات صنعتی و جایگاه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در آن»، همایش ملی نقش فن‌آوری اطلاعات در اصلاح الگوی مصرف، بوشهر، اسفند 1388. (به همراه دکتر محمدعلی فیض‌پور و سعیده رادمنش) (نویسنده سوم)
4. ارائه مقاله «تمايزات منطقه‌اي در بهره‌وري آب صنايع‌ توليدي»، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی منابع آب ایران، شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه، اردیبهشت 1389. (به همراه دکتر محمدعلی فیض‌پور) (نویسنده دوم)
5. ارائه مقاله «صنايع پاک، صنايع آلاينده: مطالعه روند تغييرات آلايندگي صنايع توليدي ايران»، همايش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، آبان 1389. (به همراه دکتر محمدعلی فیض‌پور) (نویسنده دوم)
6. ارائه مقاله «تعیین سطح تکنولوژی در صادرات صنعتی ایران»، همایش ملی نگرشی نوین بر ابعاد توسعه اقتصادی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت 1389. (به همراه سعیده سعیدی‌نیا) (نویسنده دوم).
7. ارائه مقاله «بررسی امکان همگرایی در کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با توجه به معیار CIP»، همایش بین‌المللی همگرایی اقتصادی بین کشورهای اسلامی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، آذر 1389. (به همراه دکتر محمدعلی فیض‌پور) (نویسنده دوم).
8. ارائه مقاله «صنعتی شدن، مهاجرت و جرم: شواهدی از استان یزد»، همایش ملی مهاجرت، نظم و امنیت، فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، اسفند 1389. (به همراه دکتر محمدعلی فیض‌پور، سعیده رادمنش، محمدرضا دهقانپور، گلسا صالحی فیروزآبادی و محمدرضا فقیه خراسانی) (نویسنده دوم).
9. ارائه مقاله «ساختار صنعت نساجی در استان یزد و روند تغییرات آن با رویکرد بقا طی برنامه‌های دومف سوم و چهارم توسعه ج. ا. ایران»، همایش ملی نساجی و پوشاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، اردیبهشت 1390. (به همراه دکتر محمدعلی فیض‌پور و زهره احمدی) (نویسنده دوم).
10. ارائه مقاله «پدافند غیرعامل و نقش آن در شکل‌گیری انتظارات تورمی»، همایش علمی پژوهشی پدافند غیر عامل، دانشگاه ایلام، اردیبهشت 1390. (به همراه دکتر محمدعلی فیض‌پور) (نویسنده دوم).
11. ارائه مقاله «مالیات و جایگاه آن در فضای کسب و کار ایران، مطالعه دیدگاه کارشناسان صنعتی، صنعتگران و متولیان بخش صنعت استان یزد با استفاده از روش AHP»، پنجمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، دانشگاه تهران، بهمن 1390.
12. ارائه مقاله "چشم‌انداز مناطق و نحوه تدوین آن تجاربی از استان یزد برای جزیره قشم"، همایش ملی قشم و چشم‌انداز آینده، اردیبهشت 1390، با همکاری گلسا صالحی فیروزآبادی، سعیده رادمنش، محمدرضا دهقانپور، بابک ده‌موبد، محمدرضا فقیه خراسانی.
13. ارائه مقاله "تمایزات منطقه‌ای در رشد مصرف انرژی: مقایسه استان خوزستان با سایر استان‌های کشور"، همایش ملی انرژی بسیج، اهواز، 19 بهمن 1390، با همکاری مهدی امامی میبدی، سمانه عشرتی و زهره احمدی.
14. ارائه مقاله «تعیین مرحله توسعه‌یافتگی و روند گذار اقتصادی ایران با استفاده از رویکردهای ساختار تولید و ترکیب کالاهای صادراتی طی برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه»، همایش ملی گذار اقتصادی و توسعه پایدار، دانشگاه اصفهان، آذر 1390. (به همراه دکتر محمدعلی فیض‌پور و فاطمه موسوی) (نویسنده دوم).
15. ارائه مقاله «وضعیت فعالیت بنگاه‏های صنایع تبدیلی و تکمیلی و توسعه روستایی»، اولین همایش بین‏المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، بهمن 1390. (به همراه دکتر محمدعلی فیض‏پور و سعیده رادمنش) (نویسنده سوم).
16. ارائه مقاله «بهره‌وری انرژی در صنایع تولیدی ایران با حذف یارانه حامل‌های انرژی»، دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه‌سازی انرژی، تهران، پژوهشگاه نیرو، دی 1390. (به همراه دکتر محمدعلی فیض‌پور) (نویسنده دوم).
17. ارائه مقاله «بهبود فضای کسب و کار، راهبردی برای اقتصاد مقاومتی»، دومین همایش ملی گذار اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، دانشگاه اصفهان، بهمن 1391. (به همراه حمیدرضا نصیری‌زاده و زهره احمدی) (نویسنده سوم).
18. ارائه مقاله «اندازه بنگاه و تاثیر آن بر کیفیت شغل و شاغلین صنایع تولیدی ایران»، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر، 1391 (به همراه دکتر محمدعلی فیض پور و سمیرا زیدی زاده).
19. ارائه مقاله «بررسی همگرایی اقتصادی ایران با کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی (OIC): رویکردی به شاخص جهانی فضای کسب و کار»، سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران- بابلسر، اردیبهشت 1391 (به همراه زهره احمدی، سمانه عشرتی و محسن کرمانی نژاد) (نویسنده دوم).

20. Paper titled “Social Costs of Non- Competitive Structures in Iranian Manufacturing Industries During the Second and Third Development Plan”, 5th Asian Business Research Conference, Bangladesh, December 2011. (With Dr Mohammad Ali Feizpour and Hamid Reza Nasirizadeh) (Third Author).
21. Paper titled “Development Level of Labor Market in Urban Regions of Iran: Numerical Taxonomy Method”, Asia-Pacific Business Research Conference, Malaysia, February 2012. (With Zohreh Ahmadi and Masoud Goodarzi) (First Author).
22. Paper titled “Pollution Levels in Iranian Economy Sectors Using Input-Output Analysis and TOPSIS Technique: An Approach to Sustainable Development”, International Conference on Economics and Finance Research–ICEFR 2012, India, March 2012. (With Zohreh Ahmadi and Masoud Goodarzi) (Second Author).
23- چکیده مقاله «کیفیت شغل و شاغلین: مقایسه بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ صنعتی»، همايش ملی کارآفرینی و توسعه، ایلام، اردیبهشت 1389. (با همکاری دکتر محمدعلی فیض‌پور و الهام بابایی) (نویسنده دوم).
24- چکیده مقاله «جایگاه بهره‌وری آب در صنایع تولیدی استان قم و مقایسه آن با سایر استان‌ها»، همایش علمی چالش آب در استان قم، قم، خرداد 1389. (به همراه دکتر محمدعلی فیض‌پور) (نویسنده دوم).
25- چکیده مقاله «ایران و جایگاه اقتصادی آن در میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی»، دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی، مشهد، ابان 1389. (به همراه دکتر محمدعلی فیض‌پور و سعیده رادمنش) (نویسنده دوم).
26- چکیده مقاله «رشد سریع بنگاه‌های تعاونی: 7 درصد بنگاه‌ها، 70 درصد ارزش‌افزوده»، همایش بین‌المللی ظرفیت‌های بخش تعاون در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، وزارت تعاون، اردیبهشت 1390. (به همراه دکتر محمدعلی فیض‌پور) (نویسنده دوم).
27- چکیده مقاله «پیش بینی تقاضای انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان (PSO)، سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان، دانشگاه سمنان، 1391 (به همراه دکتر علی حسین صمدی و محسن کرمانی نژاد).
28- چکیده مقاله «بنگاه های کوچک و متوسط با فناوری برتر صنایع تولیدی و جایگاه آنها درتولید و ارزش افزوده صنعتی»، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، قم، دانشگاه پیام نور، 1391 (به همراه دکتر محمدعلی فیض پور، حمیدرضا نصیری زاده و محمدرضا دهقانپور).
29- چکیده مقاله «واکاوی چشم‌اندازهای مناطق استان یزد در افق 1404»، نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404، یزد، دانشگاه یزد، شهریور 1395.
30- چکیده مقاله «فراتحلیل پدیده قاچاق کالا در استان یزد»، نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404، یزد، دانشگاه یزد، شهریور 1395 (با همکاری دکتر علی حسین صمدی)

توسط : mehdiemami | تاریخ : 1400/10/17 | نظرات

داور مقاله در مجله علمی پژوهشی

1- Iranian Journal of Economic Studies (IJES), Shiraz University
2- مجله علمی- پژوهشی سیاست گذاری اقتصادی، دانشگاه یزد
3- مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی، مؤسسه آموزش عالی آیندگان

توسط : mehdiemami | تاریخ : 1400/10/17 | نظرات

افتخارات

1- رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد
2- عضو مرکز استعدادهای درخشان، دانشگاه یزد
3- همکاری در راه‏اندازی رشته اقتصاد مقطع دکتری در دانشگاه یزد
4- انجام طرح سربازی در بنیاد نخبگان نیروهای مسلح
5- پژوهشگر برتر ناجا در سال 1397 و دریافت لوح تقدیر از سردار اشتری، فرمانده محترم نیروی انتظامی ج.ا.ا
6- مجری پژوهش برتر در دومین جشنواره دانش و پژوهش نیروهای مسلح (جشنواره امام علی (ع) در سال 1398 و دریافت لوح تقدیر از سرلشکر باقری، رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح ج.ا.ا

توسط : mehdiemami | تاریخ : 1400/10/17 | نظرات

تدریس دروس

مقطع کارشناسی:
- ارزیابی طرح‌های اقتصادی
- کلیات علم اقتصاد
- اقتصاد کلان
- اقتصاد ایران
- نقد اقتصاد کلان سنتی
- مبانی علم اقتصاد
- مدیریت مالی
- آمار برای اقتصاد (1)
- آمار برای اقتصاد (2)
- اقتصاد انرژی
- اقتصاد صنعتی
- اقتصاد سنجی مالی
- اقتصاد خرد
- توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
- نظریه بازی‌ها و کاربرد آن در اقتصاد

مقطع کارشناسی ارشد:
-اقتصاد سنجی (1)
-کارگاه اقتصادسنجی

توسط : mehdiemami | تاریخ : 1400/10/17 | نظرات