محمود سازگاری اردکانی  محمود سازگاری اردکانی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33212636  32353004 (035)
 sazegari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

* دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) 1373
 عنوان پایان‏نامه کارشناسی ارشد «اندیشه‏های سیاسی و اجتماعی شهید مطهری (ره)»  1373
* دوره دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران 1393
 عنوان رساله دکتری «تبیین قلمروخواهی بازیگران سیاسی در منطقه خاورمیانه مطالعه موردی جنبش اخوان‏المسلمین »   1393

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/01/19 | نظرات

سوابق پژوهشی

تالیف و ترجمه کتاب:
* ترجمه کتاب قرائت عربی (1) تا (5) دانشگاه پیام نور
مقالات:
* «تبیین قلمروخواهی جنبش اخوان‏المسلمین در منطقه خاورمیانه» فصلنامه پژوهش‏هاي سياسي جهان اسلام، شماره 10 - 1393
* «معنویت از دیدگاه شهید مطهری (ره)» دو فصلنامه تحقیقات اسلامی (پذیرش) 1386
* «میلاد نور» مجله خبری- پژوهشی دانشگاه یزد شماره 56 ، 1380

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/01/19 | نظرات

سوابق تدریس

دوره کارشناسی :
مبانی جامعه شناسی، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق بین الملل عمومی، حقوق اساسی، مبانی جغرافیای سیاسی، مبانی جغرافیای فرهنگی ، تاریخ اسلام، تاریخ ادیان، تاریخ قرآن، تعلیم و تربیت اسلامی، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، مبانی مدیریت اسلامی
دوره کارشناسی ارشد :
سازمان های بین المللی، حقوق بین الملل اسلام

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/01/19 | نظرات

جزوات درسی

• جزوه درسی «آشنایی با ادیان ابتدایی و اقوام و ملت‏ها»
• جزوه درسی «تاریخ فقه و فقها»
• جزوه درسی «مبانی جغرافیای سیاسی»
• جزوه درسی «حقوق بین الملل عمومی»

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/01/19 | نظرات

مسئولیت ها و همکاری های اجرایی

• مسئول امور دانشجویی
• مسئول امور پژوهشی
• مسئول امور آموزشی
• مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/01/19 | نظرات