محسن عپاسپور  محسن عباس‌پور  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  استادیار
 33210000  33213333 (035)
 mohsen.abbaspour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوایق پژوهشی

سوایق پژوهشی

توسط : mohsen.abbaspour | تاریخ : 1402/11/18 | نظرات

سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی

توسط : mohsen.abbaspour | تاریخ : 1402/11/18 | نظرات