مجتبی انصاری  مجتبی انصاری  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  دانشیار
 33212300  32353004 (035)
 ansari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

دکتری مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتي اميركبير
کارشناسي ارشد رشته مهندسي پزشكي، دانشگاه صنعتي اميركبير
کارشناسی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتي اميركبير

توسط : ansari | تاریخ : 1395/10/26 | نظرات

سوابق پژوهشی

 

توسط : ansari | تاریخ : 1395/10/26 | نظرات