سیدمصطفی میرمحمدی میبدی  سیدمصطفی میرمحمدی میبدی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  استادیار
 33212859  32353004 (035)
 mirmohamadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

تحصیلات دانشگاهی

 • دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | 1395.
 • دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پیوسته حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) | 1391.

توسط : mirmohamadi | تاریخ : 1396/08/04 | نظرات

عناوین پایان‌نامه و رساله

* پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد | عنوان: جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی | استاد راهنما: دکتر غلامحسین الهام | استاد مشاور: دکتر ولی رستمی | استاد داور: دکتر توکل حبیب‌ زاده | تاریخ دفاع: تیر 1391.
 
* رساله مقطع دکتری | عنوان: وضعیت حقوقی غیرمسلمانان غیر اهل‌کتاب در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | استاد راهنما: دکتر فیروز اصلانی | اساتید مشاور: دکتر ابراهیم موسی‌زاده و دکتر محمدجواد جاوید | اساتید داور: آیت الله عباس کعبی نسب، دکتر محمدجواد ارسطا، دکتر خیرالله پروین و دکتر بیژن عباسی | تاریخ دفاع: اسفند 1395.

توسط : mirmohamadi | تاریخ : 1396/08/04 | نظرات

مقالات علمی

* Legal Principles and Strategies to Encourage Citizens to Get Vaccinated against COVID -19 Virus | Journal of Community Health Research 2024; 13(1)
* آسیب شناسی قواعد افتراقی آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در مرحله تحقیقات مقدماتی | دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی | پذیرش.
* تحلیل عنوان فقهی_حقوقی اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و امکان سنجی تعقیب کیفری آن در محاکم داخلی(با تاکید بر صلاحیت شخصی منفعل) | فصلنامه آفاق امنیت | بهار 1402.
* الزامات مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی | دوفصلنامه دانش حقوق عمومی | تابستان 1402.
* تأملی بر حق بر سلامت از منظر ساخت و ساز شهری | مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی | پاییز 1401.
* الزامات و آثار استیضاح و عزل رئیس جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | دوفصلنامه دانش حقوق عمومی | بهار 1401.
* مبانی و بنیان‌های جرم انگاری در پیوستگی با گسترش خشونت در سینما | دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه | پاییز و زمستان 1400.
* تحلیل فقهی و حقوقی پرداخت حقوق نامتعارف از بیت المال | فصلنامه پژوهشهای فقهی | دوره 17 | شماره 1 | بهار 1400.
* وضعیت حقوقی غیر اهل کتاب از منظر اصل چهاردهم قانون اساسی | دوفصلنامه دانش حقوق عمومی | شماره 22 | زمستان 1397.
* جایگاه حقوقی کفارغیراهل‌کتاب از منظر قرآن کریم | دوفصلنامه کتاب قیم | شماره 19 | پاییز و زمستان 1397.
* بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول | فصلنامه معرفت سیاسی | شماره 11 | بهار و تابستان 1393.
* بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام | دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی | شماره 37 | بهار و تابستان 1392.
* حدود اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازوکار نظارت بر مصوبات آن | دوفصنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی | پذیرش.
* جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی | فصلنامه پژوهشهای فقهی و حقوقی | بهار 1392.
* بررسی حدود و ثغور مفهوم غیراهل‌کتاب از منظر فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | نخستین همایش ملی واژه‌پژوهی در علوم اسلامی | اردیبهشت 1395.
* ماهیت حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی | همایش ملی بازخوانی فقهی-حقوقی نهادهای اساسی جمهوری اسلامی ایران | خرداد 1391.
* مبانی سیاست خارجی اسلامی با آمریکا ، چین، روسیه ،صهیونیزم، وهابیت در قرآن | یازدهمین همایش بین المللی پژوهش‌های قرآنی | فروردین 1397.
* نقش اعتماد عمومی در کارکرد نظام مردمسالاری دینی از دیدگاه فقه و حقوق کیفری | همایش ملی ترویجی مردمسالاری دینی، جهان اسلام و غرب | بهمن 1397.
* منابع تامین مالی حکومت اسلامی با نگاهی ویژه به نهادهای خمس، زکات و مالیاتهای موضوعه | سومین کنفرانس ملی فقه و علوم اسلامی | آذر 1397.

توسط : mirmohamadi | تاریخ : 1396/08/05 | نظرات

پایان‌نامه‌های دانشجویی

رساله‌های دکتری:
* تحلیلی فقهی حقوقی ترور سردار قاسم سلیمانی | رساله مقطع دکتری | استاد راهنما | دانشجو: محمدرضا قربانی.
* آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در سنجه دادرسی عادلانه| رساله مقطع دکتری | استاد مشاور| دانشجو: محمد شیخ مقدم آرانی.
* جرم‌انگاری پخش برنامه‌های مغایر هنجارهای جامعه در سینما و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | رساله مقطع دکتری | استاد مشاور| دانشجو: نرگس راییجی پارسایی.
* سلب اعتماد عمومی از دیدگاه فقه و حقوق کیفری | رساله مقطع دکتری | استاد مشاور| دانشجو: سیده معصومه غیبی.

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد:
* تحلیل آیین‌نامه انضباطی دانشجویان و شیوه‌نامه اجرایی آن در پرتو عدالت کیفری | استاد راهنما | دانشجو: امیر جوادیان.
* تحلیل تخلفات و جرائم مندرج در قوانین و مقررات انتخاباتی ایران | استاد راهنما | دانشجو: فاطمه کریمی ملک آبادی.
* مفهوم و اطلاق قاعده منع شکنجه در نظام حقوقی ایران | استاد راهنما | دانشجو: حانیه پورکند.
* مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی I پایان نامه کارشناسی ارشد | استاد راهنما | دانشجو: سجاد رسولی جزی.
* حدود اختیارات دادرس کیفری در مواجهه با مقررات مخالف با شرع | پایان نامه کارشناسی ارشد | استاد مشاور | دانشجو: فاطمه دنکوب.
* بررسی فقهی و حقوقی معاملات طلای کاغذی موسوم به معاملات فردایی | پایان نامه کارشناسی ارشد | استاد مشاور | دانشجو: صفیه مسلمان نژاد.
* بررسی جرائم سیاسی و امنیتی مقامات سیاسی در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران | پایان نامه کارشناسی ارشد | استاد مشاور | دانشجو: مریم ایوبی.
* آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در سنجه دادرسی عادلانه | پایان نامه کارشناسی ارشد | استاد مشاور | دانشجو: محمد شیخ مقدم آرانی.

توسط : mirmohamadi | تاریخ : 1397/11/17 | نظرات

طرح‌ پژوهشی

 • عضویت در طرح پژوهشی جهت‌گیری الهی-فرهنگی در تدریس رشته‌ها و دروس دانشگاهی از سال 1394.

توسط : mirmohamadi | تاریخ : 1396/08/05 | نظرات

نشست‌ها، کرسی‌ها و سخنرانی‌ها

* برگزاری کارگاه «الزامات حقوقی و قضایی برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی» ویژه کارشناسان فرهنگی سراسر کشور | آبان 1402.
* کرسی ترویجی تحلیلی بر ماده‌ی 26 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ناقد) | اردیبهشت 1403.
* کرسی ترویجی بررسی فقهی و حقوقی عضویت غیرمسلمانان اهل کتاب در شوراهای اسلامی شهر و روستا (ارائه کننده) | آبان ۱۳۹۶.
* کرسی ترویجی بررسی پذیرش استانداردهای FATF و الحاق به معاهده CFT (ارائه کننده) | آذر 1397.
* داوری دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت وزارت علوم | 1399.
* داوری هفتمین و هشتمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی | 1397 و 1398.
* ارائه در نشست حقوقی بررسی مصوبه شورای نگهبان درباره اعلام شرایط و معیارهای صفات کاندیداهای ریاست جمهوری | 1400.
* ارائه در نشست حقوقی الزامات حقوقی استیضاح رئیس جمهور (انجمن علمی دانشجویی گروه حقوق دانشگاه میبد) | 1399.
* ارائه در نشست حقوقی اهمیت و جایگاه مشروح مذاکرات قانون اساسی (انجمن علمی دانشجویی گروه فقه و حقوق دانشگاه میبد) | 1399.
* ارائه در نشست حقوقی بررسی ابعاد همه پرسی(رفراندوم) در حقوق اساسی ج.ا.ا (انجمن علمی دانشجویی گروه حقوق دانشگاه میبد) | 1398.

توسط : mirmohamadi | تاریخ : 1397/03/23 | نظرات

داوری مقالات در مجلات علمی

 • داوری مقاله در فصلنامه علمی ‍پژوهشی «مطالعات حقوق عمومی» دانشگاه تهران.
 • داوری مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی «دانش حقوق عمومی» شورای نگهبان.
 • داوری مقاله در قصلنامه علمی پژوهشی «کتاب قیم» دانشگاه میبد.

توسط : mirmohamadi | تاریخ : 1397/03/23 | نظرات

افتخارات

 • تقدیر شده به عنوان دانشجوی برتر دانشگاه امام صادق(ع) توسط آیت‌الله مهدوی کنی | 1391.
 • تقدیر شده به عنوان دانشجوی ممتاز شاهد دانشگاه تهران | 1396.
 • تقدیر شده در سومین جشنواره ملی آزاداندیشی توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون وزیر علوم | 1403.

توسط : mirmohamadi | تاریخ : 1396/08/05 | نظرات

سوابق تدریس

 • مقدمه علم حقوق | دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه میبد.
 • حقوق اساسی(1) | دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه میبد.
 • حقوق اساسی(2) | دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه میبد.
 • حقوق اساسی (۳) | دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه میبد.
 • حقوق بشر در اسلام | دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه میبد.
 • حقوق بین‌الملل عمومی(2) | دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه میبد.
 • حقوق بین‌الملل عمومی(3) | دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه میبد.
 • حقوق سازمان‌های بین‌المللی | دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه میبد.
 • حقوق اداری(1) | دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه میبد.
 • حقوق اداری(2) | دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه میبد.
 • حقوق کار| دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه میبد.
 • حقوق رسانه | دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه میبد.
 • روش تحقیق | دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه میبد.
 • سمینار | دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه میبد.
 • حقوق اساسی | دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فقه و حقوق دانشگاه میبد.
 • حقوق بین‌الملل عمومی | دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فقه و حقوق دانشگاه میبد.
 • مقدمه علم حقوق | دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فقه و حقوق دانشگاه میبد.
 • حقوق اساسی(1) | طلاب رشته حقوق حوزه علمیه میبد.
 • حقوق اساسی(2) | طلاب رشته حقوق حوزه علمیه میبد.
 • مقدمه علم حقوق | طلاب رشته حقوق حوزه علمیه میبد.
 • حقوق و جریان‌شناسی رسانه | دوره آموزش خبرنگاری بسیج رسانه استان یزد.

توسط : mirmohamadi | تاریخ : 1396/08/05 | نظرات

ابتکارها

 • طراح و مبتکر مسابقه انشانویسی دانش‌آموزی میبد 1420 با همکاری آموزش و پرورش میبد | 1401.
 • طراح و مبتکر مسابقه تلویزیونی مناظرات دانشجویی (برنامه گفتاورد) با همکاری صدا و سیمای مرکز یزد | 1402.

توسط : mirmohamadi | تاریخ : 1403/04/19 | نظرات

پیشینه اجرایی

 • معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه میبد | از سال 1400.
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه میبد | از سال 1401.
 • مدیرگروه حقوق دانشگاه میبد | از اردیبهشت 1399 تا دی 1400.
 • عضو هیات منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی استان یزد | از دی ماه سال 1398.
 • عضو شورای پذیرش مرکز رشد فناوری دانشگاه میبد | از اسفند 1401.
 • عضو هیات اندیشه ورز شورای فرهنگ عمومی میبد | از مهر 1402.
 • عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان یزد با حکم دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری | اسفند 1402.
 • دبیر شورای هم‌اندیشی اساتید  و عضو شورای فرهنگی دانشگاه میبد | از سال 1397 تا 1400.
 • عضو هیات امناء مرکز تحقیقات حوزه علمیه خواهران میبد | از سال 1397.
 • عضو شورای بدوی و تجدیدنظر انضباطی دانشگاه میبد | از سال 1398.
 • عضو حقوقدان کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه | از سال 1397 تا 1399.
 • استاد راهنمای انجمن علمی حقوق دانشگاه میبد | از سال 1397 تا 1400.
 • عضو هیات مدیره سازمان مردم نهاد خانه نخبگان میبد | از سال 1392.
 • دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان میبد | از سال 1395.
 • مدیرمسئول و صاحب امتیاز پایگاه اطلاع‌رسانی میبدما | از سال 1389.
 • مدیرمسئول و صاحب امتیاز ماهنامه حائر | از سال 1397.
 • مسئول بسیج رسانه شهرستان میبد | از سال 1392 تا 1396.

توسط : mirmohamadi | تاریخ : 1396/08/05 | نظرات