سیدمحمد موسوی بفروئی  سیدمحمد موسوی بفروئی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 33212815  32353004 (035)
 muosavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

کارشناسی / زبان و ادبیات عرب / 1371
کارشناسی ارشد / زبان و ادبیات عرب / 1379
دکتری / زبان و ادبیات عرب / 1385

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/14 | نظرات

سوابق مشارکت در برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی

نشست تحول علم انسانی (  دو نشست )
نشست مدخلی بر چیستی علم دینی با نگاهی به امکان موازنه علم دینی و مدرنیته
طرح ضیافت اندیشه اساتید
طرح ضیافت اندیشه اساتید"علم ودین وآداب تعلیم وتربیت دراسلام"-
سخنرانی سیمای جهان درخطبه اول نهج البلاغه
ضيافت انديشه "اند يشه سياسي اسلام و آداب تعليم و تربيت" 
نشست اندیشه سیاسی اسلام

توسط : muosavi | تاریخ : 1395/10/26 | نظرات

شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی

کارگاه روش تدریس
کارگاه روش تحقیق
کارگاهlatex and winedt
مقررات آموزشی اداری و پژوهشی
کارگاه مقاله نویسی isi
آشنایی با پایگاه های الکترونیکی و نشریات اینترنتی
کارگاه اسلام وعلم
اخلاق حرفه ای

توسط : muosavi | تاریخ : 1395/10/26 | نظرات

سوابق پژوهشی

مقالات علمی – پژوهشی منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي
مظاهر الابداع فی مدایح ابی تمام
زندقه بشاربن برد من السیاسه الی الواقع
دراسه اسلوبیه مقارنه لقصیدتی افسانه لنیما وغریب علی الخلیج
دراسه نقدیه فی تسمیه لامیه العرب
تحلیل انتقادی الهیروغلیفیه والقرآن الكريم
موازنة الدلالات المعنوية واللفظية لكلمتي الأجروالثواب


ویرایش علمی کتاب یا داوری مقالات علمی پژوهشی و تصحیح انتقادی كتاب معتبر

مقاله نگاهی به شعر عربی در خراسان عصر بنی امیه( مجله علمی پژوهشی دانشگاه تهران
مقاله بررسی شخصیت پردازی وجایگاه اجتماعی وی دررما نهای تاریخی جرجی زیدان (پژوهشنامه نقدادب عربی) دانشگاه شهیدبهشتی
مفاله مهمترین ویژگیهای یک شاعروصاف باتاکید برویژگیهای وصف دراشعارابن خفاجه اندلسی (پژوهشنامه نقدادب عربی) دانشگاه شهیدبهشتی
مفاله صوره بشاربن بردالمزیفه (مجله دراسات فی اللغ ه العربیه وآدابها)
مقاله صوره المراه فی رساله الغفران (مجله دراسات فی اللغه العربیه وآدابها)
مقاله منهج ابن الانباری فی شرح الفاظ المعلقات (مجله دراسات فی اللغه العربیه وآدابها)
مقاله مبانی روانشناسانه تکراردرشعرانشوده المطر بدرشاکرسیاب مجله نقدادب عربی دانشگاه شهید بهشتی
نقدوبررسي جنبه هاي دراماتيكي  سروده های ابونواس
ابوتمام ضحیة الفهم القاصر
شخصی سازی زبان و روند عدول از خودکاری آن در شعر معاصر عرب
(با نگاهی نقدی به سروده های سعدی یوسف)


ترجمه کتاب تخصصی
المجانی الحدیثه ج 1 (ترجمه وتفسیر نکته های بلاغی ، صرفی و نحوی )
المجانی الحدیثه ج 2 (ترجمه وتفسیر نکته های بلاغی ، صرفی و نحوی )
المجانی الحدیثه ج3 (ترجمه وتفسیر نکته های بلاغی ، صرفی و نحوی )
المجانی الحدیثه ج3 (ترجمه وتفسیر نکته های بلاغی ، صرفی و نحوی )


تألیف یا تصنیف (کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی ذینفع تأليف مجموعه كتاب هايي همانند دائره المعارف
شرح وتحليل قصيده لاميه العرب
شرح قصیده بانت سعاد
تجلی اندیشه ایرانی در ادبیات عباسی


ارزیابی، داوری ونظارت بر فعالیتهای پژوهشی، فناوری و نوآوری
داوری پایان نامه  مرثیه زن در ادب عباسی 
داوری پایان نامه  شرح و نقد بدیهی تلخیص المفتاح خطیب قزوینی
داوری پایان نامه  تصویر زندان در شعر شعرای معاصر فلسطینی
داور رشته نهج البلاغه سی امین دوره مسابقات فرهنگی ( میبد)
داوری پایان نامه بررسی ادبیات کودک در شعر دو شاعر فلسطینی ...
داوری پایان نامه فقروغنادرشعرمعروف الرصافی
موسیقی شعردراشعارعمربن ابی ربیعه
ریشه های وجودگرایی درشعرخلیل الحاوی
ترجمه وشرح بخش معانی منظومه لآلی التبیان


توسط : muosavi | تاریخ : 1395/10/26 | نظرات

سوابق آموزشی

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد
" فرهنگ واژه های عصرجاهلی تاپایان اموی درمجانی الحدیثه " بخش 1
" فرهنگ واژه های عصرجاهلی تاپایان اموی درمجانی الحدیثه " بخش 2
" ابو العلای معری واعتقاداته الدینیه فی اللزومیات "
" فرهنگ واژه های عصرصدراسلام تاپایان اموی درمجانی الحدیثه " ج 2
" فرهنگ واژه های المجاني الحديثه جلد 3
وجوه كاربرد نحوي بلاغي حروف عطف در قرآن كريم
بررسي شعر اعتراض دردیوان بشاربن برد ودعبل ین علی الخزاعی .
ترجمه جلى5 مجاني الحىيثه به همراه بررسي وتبيين جلوه هاي بياني و لغوي از صفحه 147 – 298
بررسي جلوه هاي يكتاپرستي دردیوان امیة بن ابی الصلت
جلوه های زیباشناسی لفظ ومعنا در مناجات خمس عشره
بررسی اسلوب های مدح دردیوان ابی تمام

توسط : muosavi | تاریخ : 1395/10/26 | نظرات