شهاب الدین وحیدی مهرجردی  شهاب الدین وحیدی مهرجردی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  دانشیار
 33212240  32353004 (035)
 vahidi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

مقطع كارشناسي فلسفه از دانشگاه تهران
مقطع کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی
مقطع دكتري کلام (فلسفه دین) از دانشگاه تربيت مدرس قم
مقطع دكتري (اتمام دورة آموزشي) جامعه‌شناسي، گرايش فرهنگ از دانشگاه علامه طباطبايي
تحصیلات حوزوی خارج از حوزه علمیه قم

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/16 | نظرات

فعاليت‌هاي‌ پژوهشي

تألیف کتاب

کتاب عقل در ساحت دین، انتشارات دانشگاه اديان
کتاب مرجئه پیدایش و اندیشه ها، انتشارات دانشگاه اديان
کتاب درآمدی به آیین پروتستان، انتشارات دانشگاه اديان
کتاب مقدمه و تصحيح شجره الهيه ميرزا... انتشارات دانشگاه اديان
کتاب مجموعه اسرار الصلاه(6جلد) انتشارات ادیان
کتاب پروتستان پیدایش و اندیشه ها در دست چاپ
کتاب دیدار (نماز روح پرستش به زمیمه غایه المنی مقدمه تحقیق تصحیح و ترجمه) انتشارات کبیر

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/16 | نظرات

مقالات

مقالات

1. ميدان و كاركردهاي فرهنگي آن در جامعه سال 86 فصلنامه الکترونیکی(علمی-پژوهشی)
2. الاهيات به سبك داستان سال 84 مجله هفت آسمان 26(علمی-تخصصی)
3. مرجئه سال 86 مجله هفت آسمان 34(علمی-تخصصی)
4. مفهم ایمان از دیدگاه  ملاصدرا سال 87 فصلنامه اندیشه نوین دینی(علمی-پژوهشی)
5. تجربه کشیشی سال 88 مجله هفت آسمان(علمی-تخصصی)
6. عقل در آثار ملاصدرا سال 88 همایش شیعه شناسی(علمی-پژوهشی)
7. معرفي كتاب امامان شيعه و وحدت اسلامي سال 88 كتاه ماه دين ش145
8. دوگانگي ايمان از ديدگاه ملاصدرا ، لوتر و كالون سال 8 دانشگاه ایلام(علمی-تخصصی)
9. ساختار كلامي، سياسي و اجتماعي مرجئه سال 89 فصلنامه ميثاق امين16(علمی-تخصصی)
10. فرق مرجئه و مفهوم ایمان و کفر سال 89 فصلنامه ميثاق امين(علمی-تخصصی)17
11. مرجئه از ديدگاه تشيع سال 89 ميثاق امين13 و14(علمی-تخصصی)
12. عقل و محدوديت قلمرو آن سال 89 فلصنامه كلامي-فلسفي دانشگاه قم(علمی-پژوهشی)
13. درآمدي به فرقه مرجئه سال 89 فصلنامه ميثاق امين شماره15(علمی-تخصصی)
14. آشنایی با فرقه های مسیحیت سال 89 هفت اقليم شماره 4(علمی-تخصصی)
15. علل رکود کلیسا سال 88 مجله هفت اقليم شماره 6(علمی-تخصصی)
16. مفهوم ايمان و جايگاه عمل از ديدگاه مرجئه و متفكران اوليه پروتستان سال 90 دانشگاه تهران( پرديس قم) (علمی-پژوهشی)
17. جایگاه عمل از دیدگاه مرجئه سال 90 فصلنامه ميثاق امين18و19(علمی-تخصصی)
18. درآمدي به الاهيات رهايي بخش سال 90 هفت آسمان شماره 51(علمی-تخصصی)
19. ایمان از دیدگاه میرزا مهدی سال 92 دانشگاه ایلام(علمی-تخصصی)
20. استمرار تفکر ارجاءدربعضی فرق اسلامی سال 92 دانشگاه تهران(پردیس قم) (علمی-پژوهشی)
21. معاد قرآنی از دیدگاه علامه مجلسی سال 92 دانشگاه یزد (علمی-پژوهشی)
22. نقد مرجئه و تاریخ ارجاء سال 93 دانشگاه آزاد اسلامی ساوه(علمی-پژوهشی)
23. عقل به مثابه ابزار معرفت از دیدگاه ملاصدرا و میرزا مهدی سال 93 جامعه المصطفی(علمی-پژوهشی)
24. عقل از دیدگاه میرزا مهدی سال 93 بزرگداشت آیت الله سیدان
25. تأویل گرایی از دیدگاه مکتب تفکیک میثاق امین (در دست چاپ)
26. تاویل گرایی از دیدگاه بولتمان و مکتب تفکیک سال 94 فصلنامه پژوهشهای اعتقادی کلامی(علمی-پژوهشی)
27. نقد مرجئه سال 94 میثاق امین(شماره 20) (علمی-تخصصی)
28. جانشینی امام علی و رخداد غدیر سال 94 فصلنامه شیعه پژوهی(علمی-پژوهشی)
29. پیوند بهداشت و عبادات در قرآن وروایات سال 95 فصلنامه طلوع بهداشت(علمی-پژوهشی)
30. معاد از دیدگاه قرآن و عهدین تاییدیه چاپ در کتاب قیم (علمی-پژوهشی)
31.حدیث رویت، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه عرفان، شماره15 ، پاییز و زمستان 1395، صص217-242
32.مقایسه ایمان ازدیدگاه ملاصدرا(حکمت متعالیه) و میرزای اصفهانی(تفکیک) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اعتقادی کلامی، سال7 ،شماره26، تابستان 1396، صص 143-160
33.ایمان نجات بخش از دیدگاه ملاصدرا و رهبران نخستین مذهب پروتستان، فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین(تاییدیه چاپ)


مدخل ها:
1. مدخل دوناتيسم سال 80 مجله هفت آسمان
2. مدخل اعتقادنامه رسولان، اعتقادنامه نيقيه سال 83 مجله هفت آسمان 21
3. مدخل رسول سال 84 مجله هفت آسمان 21
4. مدخل خطاناپذيري پاپ و گناه نخستين سال 84 مجله هفت آسمان 25
5. مدخل آدم و هوا سال 85 مجله هفت آسمان 29
6. مدخل آب مقدس ، جنگ مقدس و روح مقدس سال 86 مجله هفت آسمان 35
7. ملل و نحل سال 92بنیاد دایره المعارف اسلامی
8. مدخل میرزارفیع نایینی.سال 92بنیاد دایره المعارف اسلامی

همایش وکنگره ها

1. نقش نماز در تكامل معنوي انسان سال 83 دانشگاه یزد
2. اعتياد از ديدگاه مراجع تقليد سال 83 دانشگاه علوم پزشکی
3. غذا در قرآن سال 83 چكيده مقالات همايش كشوري
4.ایمان در شرح اصول کافی ملاصدرا همایش مکتب فلسفی اصفهان سال95

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/16 | نظرات

طرح های پژوهشی

طرح پژوهشی عقل و ايمان از ديدگاه ملاصدرا و ميرزا مهدي اصفهاني
طرح پژوهشی اسرار الصلاه میزا مهدی اصفهانی ( تصحیح، مقدمه و ترجمه)
طرح پژوهشی روابط انسان در قرآن
طرح پژوهشی جايگاه و نقش زنان در الاهيات رهايي بخش
طرح پژوهشی استمرار تفکر ارجاء
طرح پژوهشی ایمان از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی
طرح پژوهشی عقل از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی
طرح پژوهشی معاد قرآنی از دیدگاه علامه مجلسی
طرح پژوهشی عصر اطلاعات و بحران پدرسالاری از دیدگاه مانوئل کاستلز
طرح پژوهشی روش شناسی پژوهش مقایسه‌ای ـ تاریخی در علوم اجتماعی
طرح پژوهشی سقط جنین در ادیان ابراهیمی
طرح پژوهشی شبیه سازی در ادیان ابراهیمی
طرح پژوهشی دین و اخلاق در مکتب تفکیک
طرح پژوهشی انتظار منجی در ادیان وایجاد عدالت
طرح پژوهشی عرفان ائمه از دیدگاه مکتب تفکیک
طرح پژوهشی رابطه عقل و ایمان از دیدگاه ملاصدرا و مکتب تفکیک
طرح پژوهشی رابطه عقل و ایمان در آثار ملاصدرا

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/16 | نظرات

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/16 | نظرات

فعاليت‌هاي آموزشي (تدریس دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد)

تدریس دروس کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

تدریس دروس کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با عناوین ذیل:
مبانی استنباط علم حقوق
کلیات فلسفه
تاریخ تفکر اجتماعی
معارف 1و2
تاریخ تفکر اجتماعی
علم النفس
انسان شناسی از دیدگاه اسلام
کلیات فلسفه
آشنایی با ادیان
تبلیغ در ادیان
آشنایی با مسیحیت
تاريخ مختصر اديان
آشنايي با تاريخ مسيحيت و فرقه‌ها
آشنايي با نقد مسيحيت
مبانی و روش تحقیق در قرآن و حدیث
اخلاق
فلسفه اشراق
فلسفه مشاء
فلسفه دین
آشنایی با ادیان (یهودیت و مسیحیت)
ادیان در قرآن
خاستگاه و پیدایش تشیع
شیعه در جهان معاصر
مبانی تفکر شیعی
روش تحقیق
فلسفه دین 1و2
مسائل جدید کلامی
تاریخ و جامعه در قرآن

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/16 | نظرات

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/16 | نظرات

مسؤولیتها و همکاریهای اجرايي

مسؤولیتها و همکاریهای اجرايي

مسؤولیتها و همکاریهای اجرايي از سال 64 تاکنون
مسئول تبليغات بسیج باهنر میبد
مسئول بسیج باهنر میبد
مدیر گروه ادیان ابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم
مدیر گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی میبد
مدیر گروه ادیان ابراهیمی یزد-مجموعه فرهنگی دستمالچی
عضو هیئت علمی معاونت تبلیغ حوزه علمیه شورای مدیریت حوزه علمیه قم
عضو محققین دائره المعارف علوم عقلی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره
رئیس شورای حل اختلاف شهرستان میبد (بخش3)
عضو شوراي حل اختلاف شهرستان میبد
روحاني وقوف اضطراري حج تمتع
نماينده بعثه مقام معظم رهبري در مركز پزشكي سازمان هلال احمر ايران در عربستان
عضو هيئت تحريريه فصلنامه علمي تخصصي ميثاق امين
عضو شوراي سياستگذاري نخبگان و سرآمدان شاهد و ايثارگرکشور
معاون آموزشي دانشكده مذاهب دانشگاه اديان و مذاهب قم
عضو شورای آموزشی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم
عضو شورای آموزشی، پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم
عضو کمیته علمی کنگره حج و پزشکی
استادراهنمای سطح سه حوزه های علمیه کشوری     
عضوکمیته منتخب وارزیابی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم
معاون پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم
مدیرگروه آموزشی دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم
سردبیر فصلنامه هفت آسمان دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی
عضو هیئت تحریریه فصلنامه مرکز پزشکی حج هلال احمرhaj and medician
دبیر همایش علامه حلی حوزه علمیه
مدیر امورپژوهشی دانشگاه میبد
عضو اصلی هیات مدیره جمعیت هلال احمر استان یزد
عضو اصلی شورای اجرایی جمعیت هلال احمر شعبه میبد

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/16 | نظرات

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/16 | نظرات

رتبه‌ها و جوايز علمي

رتبه‌ها و جوايز علمي

برگزیده نخبگان و سرآمدان شاهد و ايثارگر كشور سال 87
استاد برتر دانشگاه ادیان سال 92
پژوهشگر برتر دانشگاه ادیان سال 91
پژوهشگر برتر دانشگاه ادیان سال 93
پژوهشگر برتر استان سال95
برگزیده جشنواره اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دارای نشان دهخدا سال 94

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/16 | نظرات

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/08/16 | نظرات