طرح های پژوهشی

  • ارزیابی انواع سیستم‌های اجرایی مدیریت و یکپارچه‌سازی آن در قالب مدیریت دانش در صنایع متالورژی؛ سازمان صنایع دفاع (ساصد)، 1392.
  • شناسایی و رتبه­ بندی موانع مشارکت کارکنان سپاه الغدیر استان یزد در فعالیت­های ورزشی با رویکرد آنالیز چندمعیاره MADM؛ سپاه الغدیر استان یزد، 1390.

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/09/05 | نظرات