با تشکر از شما، رای شما با موفقیت در سیستم ثبت گردید.
نتایج رای گیری متعاقبا در وبسایت دانشگاه میبد اعلام خواهد شد.